Järgmisel nädalal toimub iga-aastane FEI spordifoorum

Möödunud aastal tutvustas komisjoni vahearuannet väline ekspert Dr Nathalie Waran.

Juba esmaspäeval kogunevad ratsaspordi juhid, mänedžerid, ametnikud ja teised hobustega vahetult seotud isikud Lausannes, et pidada maha järjekordne spordifoorum. FEI on avaldanud juba päevakava ja osaliselt ka dokumendid, mida arutama hakatakse. 

Ilmselt enim tähelepanu saab FEI juures olnud hobuste eetika ja heaolu komisjoni (Equine Ethics & Wellbeing Commission, EEWC) lõpparuanne. Päevakavas on sellele pühendatud terve esmaspäeva hommik.

Adresseerimaks kasvavat mure hobuste heaolu üle, lõi FEI 2022. aasta juulis hobuste eetika ja heaolu komisjoni. Komisjoni ülesandeks oli käsitleda ühiskondlikke muresid hobuste kasutamise pärast spordis ja luua jätkusuutlik ja tulevikukindel ratsaspordi kava. Niisamuti palus FEI, et komisjon esitaks neile soovitusi, mida tuleks määrustikes muuta, ja annaks nõu. Komisjon on varasemalt tutvustanud vahearuandeid, kuid nüüd on valminud aruanne, mis käsitleb põhjalikult hobuste heaolu erinevaid aspekte ja teeb ettepanekuid selle parandamiseks. Komisjon arvestas aruande koostamisel kättesaadavate ja asjakohaste teadusuuringute ja erinevate küsitluste tulemustega. 

Päeva teises pooles keskendutakse ratsaspordi jätkusuutlikkusele ja päeva lõpetab arutelu antidopingu reeglitest. Tegu on ainsa FEI reeglistikuga, mis sel aastal teeb läbi täieliku uuenduskuuri.

Teisipäev keskendub maailmameistrivõistluste ülevaatele. Viimastel aastatel on vähenenud riikide soov võõrustada maailmameistrivõistluseid. Teisipäevase arutelu eesmärgiks on jõuda selle põhjusteni. Eraldi peatutakse maailmameistrivõistluste korraldamise tingimustel ja kaalutakse, kas neid saaks muuta selliselt, et tiitlivõistluste korraldamine muutuks atraktiivsemaks.

Teisipäeva teises pooleks võetakse luubi alla ahistamise vastased kaitsemeetmed. Arutelu eesmärgiks on tõsta üldist teadlikkust ja selleks jagavad FEI ja ratsaspordi liidud oma kogemusi ja teadmiseid. Spordifoorumi lõpetab arutelu soolise võrdõiguslikkuse üle. Ratsasport on teadupärast üks vähestest spordialadest, kus mehed ja naised võistlevad kõrvuti. FEI annab ülevaate, milline on statistika ja kas on valdkondi, kus sooline tasakaal on paigast ära ning mida saaks teha selle parandamiseks.

Spordifoorumilt toimub ülekanne, mida saab jälgida SIIT.