Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased külastasid Ypäjä Riiklikku Hobumajanduskooli

Ühepäevasel reisil, 15. aprillil, osalesid viie kursuse õpilased ning kooli töötajad – kokku 49 inimest. Vastuvõtt oli väga meeldiv ja sõbralik. Järvamaa Kutsehariduskeskuse esindajatele tutvustati kooli õppe- ja töökorraldust, talle, maneeže ning toimunud lõpueksameid.

Ypäjä kooli näol on tegemist Euroopa ühe suurima hobualast haridust andva kutsekooliga. Kogu kompleks asub ühes külas ja seal õpetatakse ainult hobustega seonduvaid erialasid. Koolil on üle 150 hobuse, kes elavad viies hobusetallis. Õppetööks on kasutada viis maneeži ja üks veterinaartall. Kool tegeleb ka Soome tõugu hobusearetusega.


Koolis õpib üle 200 õpilase ning seal saab õppida hobusekasvatust nii põhi- kui keskkooli baasil. Kõigile on õppimisel aluseks üks õppekava mitmete spetsialiseerumistega: ratsastaja, treener, tallimees, traavlisport, sadulsepp, sepp jne. Selgus, et kooli astumiseks tuleb läbida tihe konkurss.


Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased olid nähtuga ja kuulduga väga rahul. Eriti meeldisid neile suured tallid ja maneežid, sadulsepa töökoda, sepikoda ning teised õpperuumid.


Ypäjä kooli külastuse üks eesmärkidest oli koostöö arendamine kahe kooli vahel. See on juba kolmas kokkusaamine paari viimase aasta jooksul. Heameel on tõdeda, et Soome pool on huvitatud õpilasvahetustest, õpilaste praktikale võtmisest ning töötajatele täiendkoolituse pakkumise võimalustest. Esimeseks koostööks saadi kokkuleppele, et 2010 aasta suvel oodatakse kolme Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilast Ypäjäle praktikale ja õppima.