Järvamaa Kutsehariduskeskuses algas uus õppeaasta taas edukalt

Hobumajandust õpetatakse Järvamaa Kutsehariduskeskuses keskkoolibaasil juba mitmeid aastaid. Kui 2009 aastal alustasid esmakordselt hobumajanduse õpinguid põhikoolibaasil, siis sel aastal alustasime sessioonõppega töötavale inimesele.

Huvi uue õppevormi vastu on väga suur, kooli astus 27 täiskasvanut, kelle hulgas on suurte kogemustega inimesi kui ka alles hobumaailmaga tutvust tegevad õppurid. Kooliteed alustada ei ole kunagi liiga hilja, vanim õppija on meil 75 aastane.

2010.a. sügisel alustasid kooliteed taas uued õppurid põhi-ja keskkooli baasil. Põhikoolibaasil alustas esimesel kursusel õpinguid 23 õpilast ning keskkoolibaasil 13 õpilast. Kokku õpib Järvamaa Kutsehariduskeskuse hobuerialadel 121 õpilast.

JKHK õpilased vabahüppe rada ehitamas

Hobuerialade põhilisteks õppejõududeks on Kati Leutonen, Mirja-Mai Urve, Astra Nilk, Esti Viilup ja Ulvi Martin. Vähemal määral annavad tunde Siiri Nõva, Kristjan Lepp, Siim Nõmmoja, Merle Männik, Veikko Lehtsaar jpt. Sellest õppeaastast alustas tööd treener-õpetaja Reet Jänes.

Treener-õpetaja Reet Jänes Pikeega võistlemas

Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas. Kooli lõpueksam on ühildatud põllumajandustöötaja I ja põllumajandustootja III kutsekvalifikatsioonieksamiga ning lõpetaja saab õppeasutuse riikliku lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta.

Rohkem infot kooli kohta www.jkhk.ee

Külli Marrandi

Põllumajandusõppe osakonna juhataja

53 450 406

kylli.marrandi@jkhk.ee

Külli Marrandi