Kaali kooli õpilastele pakutakse valikainena ratsutamistunde

Teisena Eestis Ruila põhikooli järel on käesolevast õppeaastast Kaali põhikooli tunniplaanis ratsutamine. Teooriat õpitakse klassis, kõike muud aga Kõljala tallis, kus õpetajaks-treeneriks on talli perenaine Kristine Järsk.

Kristine Järsk on Kõljala tallide omanik ja ERL I kategooria kohtunik. Kaali koolis õpetab ta vene keelt ja on 5. klassi klassijuhataja, seetõttu toimuvadki ratsutamistunnid valikainena 5. klassile. Alternatiivina saaks õppida arvutiõpetust ja karjääriõpetust, kuid kooli direktori sõnul on lapsed hobustest suures vaimustuses ja käivad neil ka muul ajal külas. Ehkki ratsutamise valikeriala on esialgu plaanis ainult ühe aasta, saavad lapsed treeninguid vajadusel jätkata ka kooliväliselt.

Rõhk aga polegi tegelikult treeningul, vaid hobuste kohta teadmiste andmisel, silmaringi avardamisel. "Õpilased tutvuvad talli elukorraldusega, elukutsetega tallis,” tutvustas Järsk, kelle sõnul on paljudele selline kokkupuude suurte loomadega esmakordne.

“Alustasime hobuse puhastamisest ja tema kehaosade tundmaõppimisest ning hobuste käekõrval talutamisest,” selgitas õpetaja. Siis hakkasid õpilased hobustega ilma sadulata ratsutama. “Hiljem juba saduldame hobused ja harjutame sammu ning traavi. Viime hobuseid koplisse ja toome ära, tutvume hobuste pidamisega, vaatleme erinevaid spordialasid ja nende treeninguid, tutvume hobustega seotud spordialade sportlastega,” lisas ta.

Kooli direktori Marjana Prii sõnul annab selliste lisaerialade pakkumine koolidele võimaluse kujundada kohapealsetest võimalustest ja tingimustest lähtuvalt kooli oma nägu. Lapsed ise kommenteerivad, et tahaks tallis palju kauem olla, ning kindlasti tahaks, et aine jätkuks ka tuleval õppeaastal.

allikas: https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=46635&term=ratsutamine