Kestvusratsutamise veterinaararstid taas rahvusvahelisel koolitusel

9.-11. märtsil osalesid Ungaris Pecsis toimunud FEI kohtunike ja veterinaararstide koolitusel Eestis ainsatena FEI kestvusratsutamise veterinaararsti kvalifikatsiooni omavad loomaarstid Kätlin Leisson ja Kaido Puusepp.

Nimetatud loomaarstid omavad hetkel 2* staatust ja pärast ettenähtud arvu võistlustel töötamist on neil võimalik taotleda 3* staatust. Kui teistel ratsaspordialadel (takistussõit, koolisõit jt.) on ainult üks vet.arsti kvalifikatsioon (FEI Event Veterinarian), siis kestvusratsutamise puhul on ära määratud erinevad kategooriad ehk nn. tärnid ja nende tärnide tegemiseks ja säilitamiseks on palju rangemad nõuded – nt. kui Event Veterinarian peab kvalifikatsiooni säilitamiseks läbima vastava kursuse vähemalt kord 5 aasta jooksul, siis FEI Endurance Veterinarian peab läbima vastava kestvusratsutamis-spetsiifilise kursuse iga kahe aasta tagant.

Samuti on FEI välja töötanud lisaks üld-veterinaaria nõuetele eraldi kestvusratsutamise veterinaaria nõuded. Kõige selle põhjuseks on tõsiasi, et kestvusratsutamine kui spordiala nõuab hobustelt palju suuremat füüsilist pingutust ning seda sageli väga ekstreemsetes oludes (nt. 120-160 km läbimine äärmuslikes ilmastiku- ning geograafilistes tingimustes), seega peab ka veterinaarkontroll olema põhjalikum, et tagada hobuse maksimaalne heaolu. Samuti on kestvusratsutamine kogu maailmas hetkel kõige kiiremini edasiarenev ning järjest populaarsemaks muutuv ratsaspordiala – see tingib ka vet.arstide vastava pädevuse tagamise.

Kursuse veterinaaridele mõeldud osa viis läbi dr. Henk Basson Lõuna-Aafrikast, kes ise omab 4* ehk kõige kõrgemat vet.arsti kategooriat. Veterinaararste osales kursusel 24, neist FEI kategooriat omas 10, ülejäänud taotlesid tärne esmakordselt.

Lektor dr. Henk Basson

Kahe esimese päeva jooksul vaadati põhjalikult läbi kogu kestvusratsutamise veterinaaria reeglistik ning toodi eraldi välja ka viimased muudatused, mis hakkasid kehtima kas alles eelmise või isegi selle aasta algusest.

Üks väga huvitav osa oli ühissessioon nii veterinaaridele kui kohtunikele, et ikka ja jälle meelde tuletada, et erinevad ametnikud moodustavad ühe võistluse raames siiski ühise meeskonna. Palju vaadati läbi ka situatsiooninäiteid, et teatud olukorras oleks selge, kes kelle poole peaks pöörduma ning kes mille eest konkreetselt vastutab – sest sageli pöördutakse võistlustel just vet.arsti poole küsimustega, mis tema tööülesannete hulka tegelikult ei kuulugi. Viimase päeva hommikul räägiti konkreetsemalt ravist ning lõpetuseks toimus teadmiste testimine.

Lisainfoks võiks veel mainida, et kohtunike loenguid andsid Bo Kjellgren Rootsist ning Maurizio Stecco Itaaliast. Bo Kjellgren on töötanud kohtunikuna ka Kurgjärve võistlustel, temaga on meil tore võimalus koos töötada suvel Leedus toimuvatel FEI võistlustel, ning Maurizio Stecco on kohtunikuks Kurgjärvel sel aastal. Samuti kohtuti sellel koolitusel ka mitmete varasemate heade tuttavatega.

Kätlin Leisson ja Kaido Puusepp on oma FEI staatuse täitmiseks praktiseerinud 3* võistlustel Inglismaal Euston Park`is ning Poolas Warkas ja Kuznia Nowowiejskas ning töötanud kaks aastat järjest vet.arstidena Austria Meistrivõistlustel. Samuti on kvalifikatsiooni täitmiseks osaletud ka varem samal koolitusel Poolas, eestlastele juba tuttava Hallvard Sommersethi juhendamisel ning Inglismaal Newmarketis toimunud rahvusvahelisel kestvusratsutamise seminar-konverentsil, kus osalesid enamus selle alaga seotud FEI tippametnikud ning kõrgeima kategooriaga vet.arstid (sh. ka FEI tolleaegne mitte-olümpiaalade komitee esimees Ian Williams ning FEI vet.komitee esimees John McEwen). Tore on tõdeda, et ka antud kursuse läbiviija dr. Henk Basson mäletas eestlasi tookordsest Inglismaal kohtumisest.

Võrreldes FEI Event Veterinarian`idega on kogu maailmas Endurance Veterinarian`e tunduvalt vähem. Kui tuua näiteid meie naaberriikidest, siis Soomes ja Taanis on hetkel 4 ning Norras 5 FEI Endurance Veterinarian`i ja ainult pooltel neist on 3* või 4* staatus – nõudlus aga sellise kvalifikatsiooniga arstide järele on suur. Seega oleks Eesti FEI Endurance Veterinarian`ide kõrgema staatuse täitmine suur tunnustus ka meie ratsaspordiringkonnale.