Klubide Nõukogu koosolek valmistas ette 2011 hooaega

Reedel, 26. novembril, talve esimese suure tuisuga, toimus Tallinnas käesoleva aasta ERL Klubide Nõukogu koosolek. Traditsioonilisele klubide ja võistluste korraldajate koosolekule oli vaatamata kurjale ilmale kogunenud 11 klubi esindajat.

Pärast tagasivaadet 2010. hooajale oli päevakorra põhiliseks punktiks järgmise, 2011.a. hooaja kalenderplaani kooskõlastamine. Hetkel tundub, et 2011. hooajal tõotab tulla palju toredaid rahvuslikke võistlusi ja lisaks nendele ka 6 rahvusvahelist võistlust (maikuus Kurgjärve kestvusratsutamine, takistussõidus mai-juuni Ruila kevadtuur ja juulis Veskimetsa MK etapp, samuti Kurtna kolmevõistlus ning oktoobris Tallinn Horseshow). Hetkel on lahtised veel mõned kolmevõistluse tiitlivõistlused. Koosolekul vaadati üle kogu eesoleva aasta kalenderplaan ja lepiti kokku, et 1. detsembriks räägitakse läbi veel hetkel kooskõlastamist vajavad võistluse ajad ja kohad.

Roheline kaart

Lisaks kalenderplaanile räägiti koosolekul ka kahest suuremast uuendusest ratsaliidu töös 2011. aastal. Esimesena on plaanis, nagu paljudes teistes riikides, sisse viia ratsaliidu Roheline Kaart (RK). RK süsteemi eesmärk on ühendada kõiki aktiivselt hobuste ja ratsutamisega seotud inimesi isikuliselt ERL-ga, saada ülevaade nende hulgast ning tagada kõigile vähemalt minimaalne hobuseid, ratsutamist ja turvalisust puudutavate põhiteadmiste ja -oskuste tase. RK on mõeldud ratsutamistreeneri igapäevatöö hõlbustamiseks (abimaterjalid teooria ja praktika koolituseks, testid, jms.).

Ratsaniku vastavuse üle RK tasemele otsustab treener (alates II tase) ja RK väljastatakse ratsaliidu poolt treeneri vormikohase avalduse alusel. RK on ühekordne ja annab õiguse taotleda litsentsi, täna kehtivate litsentsidega kaasneb RK automaatselt.

Järgusüsteem on tagasi

Teine suurem uuendus, millest koosolekul räägiti, on tegelikult vana süsteemi taasloomine. Tegu on ERL-i järgusüsteemiga, mis suures osas on vana, hästi toiminud järgusüsteemi koopia tänapäevas.

Järgusüsteemi eesmärk on olla tööriistaks ratsutamistreenerile, et määrata ära ratsutamisega tegelevate sportlaste tase võistlusalade kaupa ning innustajaks ja motiveerijaks ratsutamisega tegelevatele ERL-i litsentsiga sportlastele. Järgusüsteemi aluseks on tegevsportlaste jaotus vastavalt sportlikule tasemele III, II, I ja Meistri klassiks. Madalaima, III järgu väljastamine sportlasele eeldab ERL litsentsi omamist. III ja II- järgu taotlemisel on soovitav täita nii koolisõidu kui takistussõidu normid. Järgusüsteemi kvalifikatsioonivõistlustena lähevad arvesse ainult ERL ja FEI kalenderplaani võistlused. Vastava taseme kinnitamine ning Järgu märgi väljastamine toimub ametlike ERL või FEI kalenderplaani võistlustulemuste alusel, sportlase poolse vormikohase avalduse alusel. Ära tuleb märkida vastava taseme kvalifikatsioontulemuse võistluse aeg ja koht. Märgi väljastamise- ja märgiomanike arvestusega seotud kulu kannab ERL.

Lisaks eeltoodule räägiti koosolekul veel ERL uuest infosüsteemist, mida on kavas 2011. a-l testida ja 2012. kasutusele võtta, kolmevõistluse turvalisusest, ametnike tasudest ja sellest, et ERL ühekordse litsentsiga on võimalik teatud juhtudel ka edetabeli punkte koguda. Koosoleku lõpus rääkis Kristjan Lepp standardist „Avalikud ratsarajad“ ning rajameistrite uuest süsteemist ja arengutest selles vallas.

ERL