Klubide nõukogul arutleti mitme sisulise probleemi üle

04.12. toimus Eesti Ratsaspordi liidu iga-aastane Klubide Nõukogu koosolek, kus arutleti möödunud hooaja ning tulevase kalenderplaani üle. Samuti olid kõne all mitmed võistlusi üldiselt puudutavad küsimused.

Kalenderplaani koostamisel lähtutakse endiselt põhimõttest, et jaanuarist aprillini toimub niiöelda ettevalmistusperiood, mille raames peetakse talviseid sarju ja ka erinevaid koolisõidukliinikuid. Aktiivseim võistlusperiood on maist septembrini, mille jooksul toimuvad enamus meistrivõistlusi, suvised karikasarjad, ning suurem osavõtt rahvusvahelistest võistlustest. Hetkel on meil puudu rahvuslik takistussõidukarikasari. Noorhobuste Tšemionaat peetakse kolmel olümpiaalal ning endiselt on nõutav eelnev kvalifikatsioon.

Eestis toimuvates rahvusvahelistes võistlustes olulisi muudatusi ei ole – maikuus peetakse Kurgjärvel CEI2* raames ka Balti- ja Põhjamaade Meistrivõistlused, suve alguses toimub taaskord Ruila Kevadtuur, CSIO3* on plaanis Ruilas augusti teisel nädalalõpul ning horseshow toimub seekord 4.-6. oktoobrini.

Kalenderplaani projekt on vaatamiseks http://www.ratsaliit.ee/est/g113 Viimaseid täpsustusi saab teha veel täna 07.12., pärast seda läheb kalenderplaan juhatusse kinnitamiseks.

Lodev suhtumine tuleb ära lõpetada

Arutlusel oli ka praktikas nii mõnigi kord esinev juhus, kus ametnik (nt. peakohtunik) on juhendis kirjas, aga ei ilmu võistlusele kohale. ERL nõuab sellisest olukorrast enda informeerimist ning sõltuvalt põhjustest ja asjaoludest reageeritakse vastavalt (ametniku hoiatusest kuni kategooria alandamiseni või üldse ametnike nimekirjast kustutamiseni.) Asjaolude all peetakse silmas, et inimesega võis ka õnnetus juhtuda või ametnik oli näiteks ilma tema teadmata juhendisse pandud.

Teemaks oli ka sportlaste mitteõigeaegne registreerimine võistlustele, millega korraldajad ei ole üldse rahul. Ettepanekud olid järgnevad:

a) kui sportlased hilinevad, siis korraldajad saadavad info ratsaliitu ja ERL saadab klubile märgukirja

b) senisest jäigem suhtumine hilinejatesse (topelt stardimaksud, mitte võistlema lubamine jms.).

ERL oli seisukohal, et kõik võistluste korraldajad peaksid kokku leppima ja kõiki hilinejaid "karistama", et asi oleks tõhus, sest selline käitumine on lugupidamatu mitte ainult korraldaja, vaid ka kaasvõistlejate suhtes. Kui võistlustele registreerimine hakkab tulevikus toimuma ERLi uue infosüsteemi kaudu, siis pärast tähtaja möödumist enam registreerida ei saa või saab seda teha lisatasu eest. Lisaks tuleb osa raha ette maksta ja kui võistlema ei jõutagi, siis kaotatakse ka raha.

Eraldi käsitleti küsimust, kas anda igale klubile võimalust vaadata oma liikmeid ERL andmebaasis (praeguses ERL intranetis ja loodavas uues infosüsteemis.) Uues süsteemis saavad klubid kindlasti selle võimaluse ja sellega on selle süsteemi arendamisel ka arvestatud. Hetkel saab ratsaliit olemasolevast süsteemist seda infot anda klubi soovil, vastava ühekordse taotluse korral.

ERL tuletab ka meelde, et:

  • alates 2013. a on esmase litsentsi taotlejal kohustuslik RK olemasolu.
  • treenerite (I-III) koolitus toimub 2013. a. aprillis ja eksam mais.
  • kõigil harrastajatel on võimalik vastata harrastussporti puudutavatele küsimustele aadressil https://www.surveymonkey.com/s/GCVQF68. Sellega kogub uus harrastusspordi manager Tatjana Kiilo andmeid harrastusspordi hetkeseisu ja harrastajate eelistuste uurimiseks. Kui teil on Tatjanale küsimusi, siis need saab talle saata tatjana.kiilo[at] gmail.com
  • novembris-detsembris on sportlastele klubi vahetus tasuta. Klubivahetuse ankeedi leiab siit – http://www.ratsaliit.ee/est/g155s3426

Ratsaliidu 2012. hooaja pidulik lõpetamine toimub 12.jaanuaril 2013. a. Tallinnas. kuulutatakse välja 2012. a. parimad:

  • Parim rahvuslik võistlus 2012
  • Parim projekt / tulija 2012
  • Parim sporthobune 2012
  • Aasta treener 2012
  • Aasta üllataja 2012

ERL ootab Teie ettepanekuid parimate suhtes koos lühikese põhjendusega hiljemalt 20. detsembriks aadressile riina [at] ratsaliit.ee