Kogunes Eesti Hobusekasvatajate Seltsi uus juhatus

Teisipäeval, 23. septembril, kogunes Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatus järjekordsele koosolekule, muuhulgas olid päevakorras küsimused, mis puudutasid avaldusi, mille osa EHS juhatuse liikmeid oli teinud juhatuse liikmest tagasiastumise kohta.

EHS juhatuse liige Peep Puna ütles, et koosolekul rahuldati Anu Matsoo, Tiina Piirmets ja Aarne Lemeberi tagasiastumisavaldused, mis edastati Äriregistrile*. Lisaks kordas Puna,et EHS üldkoosoleku otsusega on juba varem juhatusest tagasi kutsutud Maario Laas ja Viktoria Kaasik. Seega kuuluvad täna EHS juhatusse Peep Puna, Jüri Patune, Enn Rand, Aldo Vaan, Tiit Talve ja Astra Nilk. Nii on ka lähtuvalt seadusest ja EHS põhikirjast EHS juhatus teo- ja otsustusvõimeline.

Puna kinnitas, et tagasi astunud juhatuse liikmed, kellest kaks on Eesti tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi esindajd, ei mõjuta oluliselt EHS Eesti tõugu hobuste kavatajate haruseltsi tööd. „Eks Eesti tõugu hobuste kasvatajad peavad nüüd kiiremas korras kokku kutsuma koosoleku valimaks endi seast väärilised liikmed EHS juhatusse. Demokraatliku põhimõtte kinnitab seegi, et juhatuse liikmed kinnitab EHS liikmete üldkoosolek“.

EHS juhatuse liige Enn Rand lisas omalt poolt, et Eesti raskeveo hobuste kasvatajate haruselts on omalt poolt valinud EHS juhatuse liikmekandidaadiks Ennu Tšernjavski, kes sarnaselt Eesti tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi valitud juhatuse liikmekandidaatidele ootab oma kanditatuuri kinnitamist EHS üldkoosoleku poolt.

* Toim. Äriregistrile esitatakse liikmete üldkoosoleku otsus juhatuse liikmete kinnitamise või tagasikutsumise kohta. Juhatuse liikmete avaldused nimetatud ametikohalt tagasi astumiseks ei oma õiguslikku tähendust. Äriregistri avalike andmete alusel on Eesti Hobusekasvatajate Selts esitanud 25. septembril, 2014.a. Äriregistrile avalduse, mis on hetkel menetluses.