Kõik lapsed voltižeerima!

Autor: Vivika Daniel

Kui mainida sõna „voltižeerimine“ ratsaspordi vanematele ratsutajatele, siis kuulen kohe kõigi käest, et kui nemad olid noored, siis oli see üks osa ratsutamisõppest. Kahjuks on see osa ratsaspordist jäänud praegu kuhugile minevikku.

Voltižeerimine(ing.k. equestrian vaulting) on kõige lihtsamalt öeldes võimlemlemiselementide sooritamine hobuse peal. Voltižeeriminest, kui eraldi ratsaspordialast ja plaanidest selles suunas artikli teises osas. Esialgu mõttest – kõik lapsed voltižeerima!

Voltižeerimist saab kasutada igapäevaselt väga erinevalt:

  • veel mitte ratsutavatele lastele hobusega tutvumiseks;
  • lõbusa vahepalana ratsutamistreeningutel;
  • osana teraapiast;
  • ratsaniku kehaliste võimete arendamisel.

Kui esimestes punktides saab hakkama mõnede üksikute harjutustega, siis viimane, ratsaniku kehaliste võimete arendamine, vajab juba veidi teadlikumat lähenemist ja süvenemist.

Olen voltižeerimisega lähedalt seotud olnud ainult 2 aastat, aga minu jaoks on see juba piisavalt pikk aeg, et tõdeda:

  • kui nõrgad on tegelikult laste kerelihased;
  • kui vajalik on, et laste ratsutamisõpe oleks seotud kehalise üldfüüsilise treeninguga;
  • kui vajalik on neil arendada tasakaalu ja koordinatsiooni hobuse seljas.

Algajatel ratsutajatel on treeningtunnis väga palju erinevaid ülesandeid, millega toime tulla. Enamus ajast kulub pigem hobuse juhtimise ja hobusega koostöö õppimisele, hirmude ületamisele. Teisejärguliseks jääb kahjuks tähelepanu pööramine ratsaniku enda keha kontrolli arendamisele. Kõike lihtsalt ei jõua ühe lühikese tunniga. Kindlasti olen selle poolt, et tuleks teha maas üldlevinud jõu- ja tasakaaluharjutus. Loomulikult on suur eelis kõikidel lastel, kes on eelnevalt tegelenud või tegelevad lisaks mõne teise spordialaga.

Siin ongi väga hea võimalus lisada vahepeal treeningutesse voltižeerimine. Piisab täiesti baasharjutustest, mida proovida esialgu kui hobune seisab, siis juba sammu peal ja edasi traavis. Olen nüüd juba poolteist aastat oma koduklubis, Ihaste Ratsakoolis, lastele voltižeerimist õpetanud. Nendel lastel, kellel on voltižeerimisega kokkupuude olnud, on parem istak, tasakaal ning koordinatsioon. Kindlasti on nad muutunud lisaks ka julgemaks, sest suudavad hobuse seljas oma keha paremini kontrollida. Kasuks on see tulnud kindlasti ka kukkumissituatsioonides. Nad suudavad kiiremini reageerida, ennast tasakaalustada, kukkumist vältida ja hobusele selga jääda või juba kukkudes maanduda paremini ja kiiresti taas hobusele selga ronida. Seega lisage oma ratsutamise treeningutesse voltižeerimise baasharjutused.

2021 Tallinn Horse Show esinejad Brüsewitz Brüder
Autor: Julia Schwartz

Voltižeerimine kui eraldi ratsaspordiala

Seda ala lähemalt vaadates on see hobuse ja sportlase vaheline väga harmooniline liikumine, mille käigus sooritab sportlane hobuse seljas muusika saatel erinevaid akrobaatilisi harjutusi, mis on omakorda põimitud lihtsamate koreograafiliste elementidega. Meeskonnavõistlusel on hobuse seljas korraga vahel isegi kuni kolm inimest. Eemalt vaadates tundub see nii lihtne ja ilus, neid harjutusi ise proovides muutub arvamus täielikult.

Selleks, et hobuse seljas midagi välja tuleks, peab tegama palju tööd maa peal ja voltižeerimise puki peal. Treeningutes keskendutakse jõule, tasakaalule, koordinatsioonile ja painduvusele. Voltižeerija tööpinnaks on vähem kui 1m², mille peale peab ta kõikide oma harjutustega ära mahtuma. Lisandub veel kõrgus maapinnast, ebastabiilne pind ja hobuse liikumise kiirus. Kõige selle omandamine sujuva liikumisena vajab palju tööd.

 

 

Lastele meeldib see ala.

Foto: Vivika Daniel

Nad on tunnis alati rõõmsate nägudega ja väga õnnelikud iga väiksemagi uue liigutuse omandamisel. Nad tahavad proovida, katsetada ja kombata piire. Ihaste Ratsakoolis on eraldi voltižeerimise gruppid. Enamus nendest õpilastes osalevad ka ratsutamstreeningutes. Kes jõudis ratsutamistreeningutest voltižeerima, kes voltižeerimisest ratsutama. Paljud nendest lastest on tegelenud või tegelevad võimlemisega, tantsimisega, akrobaatikaga, iluuisutmisega. Mis seal salata, neil ongi eelis – neil on füüsiline baas olemas, nad suudavad kontrollida oma keha, nad sirutavad ja painduvad paremini. Teistega on vaja hakata kõike seda alles arendama.

Poolteist aastat õpilaste treenimist ja enesetäiendamist on suurendanud minus järjest veendumust, et Eestis tulebvoltižeerimine taas ratsutamistreeningutega ühendada ning luua eraldi voltižeerimise grupid. Voltižeerimine on Euroopas juba väga kõrgel tasemel, ka Soomes ja Rootsis tegeletakse sellega järjest rohkem.

Siinkohal kutsun kõiki endast märku andma, kes soovivad rohkem teada saada sellest põnevast alast. Kuidas seda lisada ratsutamistreeningutele? Kuidas muuta põnevamaks oma laagreid? Kuidas alustada voltižeerimise algõpetusega? Voltžeerimist tutvustavad infopäevadon plaanis selle aasta mai algusesja seda kolmes erinevas kohas – Tallinnas, Tartus ja Pärnus, täpsem info Ratsaliidu kodulehel.

Ratsaliidu koolituste poolel käib töö selles suunas, et sügisest saaks eraldi teha eksamit ka voltižeerimistreeneri erialal. Kui teie seas on huvilisi, kes ei kvalifitseeru ratsutamistreeneriks, aga tahaks tegeleda voltižeerimise õpetamisega, siis 1. – 3. aprillini on ratsutamistreeneri eriosa koolitus ja 20. aprillist üldosa koolitus. Kellel vähegi huvi, on väga teretulnud!

Tallinn International Horse Show 2021 showprogrammis on sel aastal kutsutud Brüsewitz Brüder voltižeerimise show. Tundub tulevat põnev voltižeerimise aasta!