Koolisõidu ABC on loodud õigel ajal õigesse kohta

25. aprillil viidi Rahula tallis läbi esimene koolisõidu ABC sarja etapp. Uue sarja loomise ümber olnud küsimused ja kõhklused said vastuse ning seda kindlasti positiivses noodis. Praeguseks võib öelda, et sarja loomine oli igati õigustatud otsus ning ka formaat näib olevat vähemasti suuremalt jaolt oma eesmärki hästi teeniv.

Osalejaid kogunes võistlusele üle neljakümne. Seitseteist neist osalesid ABC algtaseme skeemis, mille põhiline eesmärk on anda esimesi võistluskogemusi nii ratsanikele kui hobustele, seejuures saades kohtunikelt tavapärasest enam tagasisidet ühiste kommentaaride näol. Kõrgeima protsendi sõitis algtasemel välja Niitvälja ratsaspordikooli õpilane Helena Sooäär hobusel Legend, saavutades 64,167%

Päeva kõrgema protsendi auhinna teenit välja kesktasemel startinud Külli Arumäe oma noorel hobusel Creston, kogudes 66,429%

Ka edasijõudnute tasemel tehti mõned stardid noortele hobustele sellele tasemele sisenemise ettevalmistamiseks.

Võib öelda, et koolisõidu populariseerimise seisukohast on võistlusel väga suur roll. Eriti algtaseme skeemil, kus tähelepanu ei ole niivõrd paremusjärjestuse selgitamisel kui et kogemuse saamisel ja niivõrd vajaliku tagasiside kogumisel. Pelgalt oma treeneri kõrval kohtunike märkused ja ergutused tõstavad kindlasti motivatsiooni ja suunavad edasist tööd. Samas, võistlusvormi mitte nõudmine vähendab oluliselt esimesi starte tegevate laste kulutusi, andes sellega võimaluse end siiski proovile panna. Õhkond Rahulas oli tõesti mõnus ja usun, et kõik osalejad said seda, mille järgi tulnud olid.

Ainuke arutlemist ja parandamisruumi jättev moment puudutas eraldi selle võistluse jaoks loodud skeeme. Kõigil kolmel tasemel olid skeemid küll tavapärasest veidi lühemad, kuid samas sisaldasid elemente, mis sellel tasemel ehk liialt keerulised olid. Suurimat vastukaja pälvis kesktaseme skeem, kus tuli sooritada traavis maneezi keskel 15m volte, mida algajal ratsanikul on kindlasti raske teha. Ehk oleks parem, kui tutvustavates klassides kasutataks siiski võimalust juhinduda maneezi piiretest.

Kõige keerukamaks osutus galopiharjutus, kus sisuliselt tuli sooritada tagasipööre diameetril mitte enam kui kaheksa meetrit. Tõsi küll, pikas maneezis oleks see olnud leebem kuid meil sõidetakse A taseme skeemid valdavalt lühikestes maneezides. Virinat aga ei olnud ja omad kogemused saadi sellest igal juhul. Ehk oli seegi omaette järeldus ja andis hea nägemuse sellest, et harjutustes tuleks siiski liikuda kergemalt raskemale õiges järjekorras, et hobune üldse kunagi oleks võimaline sellist koondust saavutama.

Lõpetuseks saan öelda, et selle eraldi võistluse loomise õigsust tõendab ka fakt, et suur osa võistlema tulnud sportlastest olid tõepoolest tegemas esimest välisstarti ning ka noortele hobustele pingevabama kogemuse andmise võimalust peetakse tähtsaks. Huvitav on näha, kas ka Lõuna-Eesti sportlased kasutavad ära uue sarja loodavaid võimalusi alale sisenemiseks. 3. juunil toimub ABC II etapp Nuiamäel.