Koolisõidumäärustiku 2010 redaktsioon on väljas!

ERL on uuendanud koolisõidumäärustikku. Uut määrustikku koostades on püütud niipalju kui võimalik lähtuda FEI uuendatud määrustikust ning selle lisadest ja täiendustest – aga samas ka jäetud sisse häid täiendavaid punkte meie vanast määrustikust ning lisatud seletavat ja defineerivat infot erinevatest allikatest.

Juurde on lisatud viited ERL ÜM ja FEI KM artiklitele, kust infot juurde saab. Kõik muudatused ei ole pärit FEI määrustikust, kuna meil on palju asju mida FEI oma eeskirjadega otseselt ei reguleeri.

Info lihtsamaks leidmiseks on lisatud ka sisukord. Käesolev määrustik sisaldab ka viimaseid FEI poolseid parandusi mis jõustuvad 01.01.2010.

Suurematest põhimõttelistest muudatused:

* Käitumisreeglid, allüürid ja harjutused FEI poolt ümber sõnastatud.

* Tiitlivõistlusel teine osavõistlus (kür) on nüüdsest kvalifikatsiooniga 56%, mitte 58% nagu FEI võistlustel.

* Korrigeeritud hobuste vanusepiiranguid nii, et need oleksid vastavuses FEI noorhobuste skeemide tasemetele.

* ESHKS ettepanekul punkt varsa toonud märade vanuse kohta.

* Defineeritud kui kaua enne võistlust ei tohi keegi peale võistleja hobust sadulas treenida (24 tundi enne võistlust)

* Rahvuslikel võistlustel lubada stekk (kõikides klassides, välja arvatud tiitlivõistlused), steki max pikkus 120cm, ponidel 100cm.

* Muudatused vigade arvestamisel

* Hobuse või/ja ratsaniku kukkumisel võistleja kõrvaldatakse võistluselt

* Lubatud varustus – suuliste ja kapslite nimed korrigeeritud, uued suulised ja kapslid lisatud

* Vabakavad. Pikemalt lahti kirjutatud tehnilise osa reeglid ning artistlikkuse üldhinnete sisu.

Muudatusi on siiski nii palju et palume määrustik põhjalikult läbi vaadata! Uue määrustiku saate alla laadida ERL kodulehelt.

Eva-Maria Vint-Warmington, ERL Koolisõidumanager

EMT 5 3334495

E-mail: eva-maria.vw@sympatico.ca

Eva-Maria Vint-Warmington