Korduma kippuvad küsimused hobuse identifitseerimisest ja registreerimisest

Sündinud varsad tuleb registreerida poole aasta jooksul

Millal tuleb hobune identifitseerida?

Hobune tuleb identifitseerida kuue kuu jooksul alates looma sünnist. 

Mida tuleb identifitseerimiseks teha?

Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab Eestis tegevusloa saanud aretusühing- Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Traaviliit, Tori Hobuse Selts, Vana-Tori Hobuse Ühing, Eesti Ahhal- Tekiini Assotsiatsioon, Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts

Hobusepidajal peab esitama aretusühingule vastava taotluse (varsa sünnitunnistus).

Mida tähendab identifitseerimine?

Identifitseerimisel täidab aretusühingu esindaja identifitseerimislehe, kuhu märgitakse hobuse andmed, sh tema tunnusmärgid. Seejärel paigaldab veterinaararst hobusele kiibi ehk transpondri. Pärast seda väljastatakse aretusühingu poolt pass, kus on kordumatu kood või UELN-kood ja aretusühing saab kanda hobuse registrisse. 

Hobuste identifitseerimise kohta loe lähemalt siit.

Tõin teisest riigist hobuse. Kuidas käib tema registreerimine?

Kui hobusel on teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud pass või on hobune imporditud väljastpoolt Euroopa Liitu, aga hobust peetakse alaliselt Eestis, siis esitatakse hobuslase pass Eestis tegutsevale aretusühingule, et kanda hobuse andmed registrisse. 

Eestisse sisseveetud hobuse puhul säilitatakse olemasolev märgistus ja pass, kui need vastavad nõuetele. Kui pass ei vasta nõuetele, siis väljastab aretusühing hobusele uue, nõuetele vastava, passi.

Hobuslase asukohast tuleb teavitada põllumajandusloomade registrit

Alates 21. aprillist 2021. aastal hakkas kehtima nõue, et loomapidajal, kelle põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohas peetakse konkreetset hobuslast (hobune, eesel ja sebra ning nende ristandid) rohkem kui 30 päeva, tuleb sellest teavitada põllumajandusloomade registrit. 

Antud nõue aitab hobuslaste puhul jõuda eesmärgini, kus registrist saab andmeid omavahel kokku puutunud hobuslaste kohta. Juhul kui mõni hobune peaks jääma haigeks, võimaldab registrisse kantud info jõuda hobusteni, kes on olnud haige looma lähikontaktsed. 

Pikemalt saab lugeda siin.

NB! Põllumajandusloomade registrit saab teavitada ainult hobuslasest, kes on eelnevalt registreeritud hobuslaste registris. Hobuslaste registriga saad tutvuda siin.