Kuidas kindlustada ratsasporti?

Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Õnnetusjuhtumikindlustust soovitatakse kõigile ratsaspordiga tegelevatele inimestele. Uurisime lähemalt, miks peaks kindlustuse tegemist kaaluma ja mis sellest kasu oleks. Küsimustele vastas IIZI Kindlustusmaakler AS-ist Maria Plees.

Miks peaks kaaluma õnnetusjuhtumikindlustuse tegemist?

Ratsaspordiga tegelemine ning aktiivselt treeningutel ja võistlustel osalemine on keskmisest kõrgema riskiga tegevused. Õnnetusi juhtub ka kõige parematel. Kriimustused, haavad, venitused ja ka luumurrud on vaid mõned tuttavad olukorrad kui oled ratsutamisega tegelenud. Kui nendega kaasnevad ka täiendavad kulud või igapäevane elukorraldus saab häiritud, siis igat olukorda, nii professionaalidel kui harrastajatel, aitab parimal viisil lahendada õnnetusjuhtumikindlustus.

Millised riskid kindlustamisel valida, et saada hüvitist?

Õnnetusjuhtumikindlustust tehes saab valida erinevate riskide kaitsete vahel, et kaitsta end suuremate ja väiksemate ootamatute ning äkiliste kehavigastuste korral. Kindlustuse tegemisel peaksid arvestama oma tasemega, palju osaled võistlustel ja kui ohtlikud riskid võtad ratsutades ette.

Lisaks kõige hullematele juhtumitele, nagu invaliidsus ja surmajuhtum, võivad vigastused kaasa tuua ajutise või püsiva töövõime languse. Igapäevast elu segavad kergemad ja raskemad luumurrud, venitused, rebendid ja haavad. Siinkohal on abiks valuraha ja päevaraha kaitsed. Ravikulude kaitse, nagu nimigi ütleb, hüvitab õnnetuse tagajärjel tekkinud ja arsti poolt määratud kulud taastusravile, hammaste parandamisele ja abivahendite soetamisele. Kaetud on selle kaitse alt kulud, mida ei kata Eesti Haigekassa.

Mis perioodiks saab õnnetusjuhtumikindlustust sõlmida?

Õnnetusjuhtumikindlustus on alati aastane leping, mida saab mugavalt iga aasta pikendada. Lisakaitseid ja nende summasid on võimalik muuta ka jooksvalt.

Mis riikides kehtib õnnetusjuhtumikindlustus?

Kindlustus kehtib vigastuste korral Eestis ja üle kogu maailma alati samadel tingimustel. Välisriiki võistlema või treenima minnes tuleks juurde vormistada reisikindlustus koos võistlusspordi lisakaitsega. Reisikindlustus tagab vajaliku meditsiinikindlustuse välisriigis nii haiguste kui õnnetuste korral, nii vabalajal kui sportides. Meditsiinilisele abile saab juurde valida pagasikindlustuse ja reisitõrkekindlustuse. See tähendab, et kaetud on lisaks ravikuludele välisriigis, pagasis olevad esemed, sealhulgas spordivarustus ja riided, ning reisi ärajäämine ja katkemine vastavalt tingimustele.

Mis on reisikindlustusest kasu?

Kui õnnetusjuhtumikindlustus maksab hüvitist tulenevalt vigastuse raskusastmest ja on kannatanule kompensatsiooniks juhtunud õnnetuse korral, siis reiskindlustus katab tekkinud ootamatud lisakulud vastavalt arvete alusel. Reiskindlustus on mõeldud välisriigis tekkinud lisakulude katteks (ravikulud, uued piletid, rikud pagas jne).

Kindlustusest on kasu vaid siis kui ta on olemas!

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20-protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Vaata lisaks: www.iizi.ee