Kuidas koostatakse FEI edetabeleid

Ratsaspordis, nagu teistelgi spordialadel, on sportlastevahelise jõudude vahekorra määratlemisel tunnustatuim osa erineva taseme tiitlivõistlustel, kuid vägagi oluliseks mõõdupuuks peetakse erinevaid edetabeleid. Viimasel ajal oleme pidevalt kuulnud uudiseid, kus see või teine ratsasportlane on kogunud reitingupunkte ja tõusnud või langenud edetabelites. Järgnevas pakungi lugejale võimaluse aeg maha võtta ning värskendada või uuendada oma mälu, millistel põhimõtetel ja alustel maailma erinevaid ratsaspordi edetabeleid peetakse.

Erinevate ratsaspordialade kodumaiseid edetabeleid hoiab ning koostab Eesti Ratsaspordi Liit. Nimetatud edetabelid ja nende koostamise põhimõtted on saadaval ERLi ametlikul koduleheküljel www.ratsaliit.ee, mistõttu nendel pikemalt ei peatu. Eestis peetakse edetabeleid hetkel takistussõidus, koolisõidus, kolmevõistluses ja kestvusratsutamises. Kõikide alade edetabelid on toodud eraldi poniklassi ratsutajatele, juunioritele, noortele ratsanikele ja seenioritele. Lisanduvad iga ala hobuste ja ponide edetabel ning paaride edetabelid vanusegruppide lõikes.

Rahvusvaheline Ratsaspordi Liit (FEI – Federation Equestre Internationale) koondab enda ümber enamuse maailma riikide rahvuslikke alaliite, olles ülemaailmseks ratsasporti suunavaks organisatsiooniks ning esindajaks Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) juures. FEI kogub andmeid kõikidelt rahvusvahelistelt ehk FEI kalendrisse kantud ja FEI määrustike alusel peetavatelt võistlustelt. Kogutud andmete baasil koostab FEI üleilmseid edetabeleid kõikidel tema poolt tunnustatud ratsaspordialadel. Siinkohal peatume lähemalt aladel, milliste edetabelites on esindatud Eesti sportlased.

Takistussõidu edetabel Rolex Ranking

Enim Eesti sportlaseid on esindatud FEI takistussõidu edetabelis, mida sponsori nimetuse järgi nimetatakse Rolexi edetabeliks ehk Rolex Ranking´uks. Punkte Rolexi edetabelisse ei saa kõikidest sõitudes, vaid kindlatel põhimõtetel. Takistussõidu edetabeli peamiseks kriteeriumiks on sõitude auhinnarahade suurus. Punkte jagatakse iga tingimustele vastava sõidu 16-le paremale. Punkte annab iga sõit, mille auhinnafond on vähemalt 30 000 šveitsi franki (ca 300 000 krooni). Kokku on kaheksa erinevat punktide taset. Kui madalamal tasemel ehk 300 000 kroonise fondi puhul saab võitja 50 punkti, siis kõrgeima fondiga ehk rohkem kui 3 280 000 krooni, 150 punkti.

Rahalistele parameetritele on siiski ka mõningaid erandeid. Nii annavad punkte Rolex Ranking\’usse kõik MK sõidud ja kõik Rahvuste Karika sõidud sõltumata auhinnafondist ning samuti kõik CSI2* Grand Prix sõidud fondiga alates 75 000 krooni. Grand Prix sõit võib olla võistluse raames üks, ning see on suurima auhinnarahaga sõit. Viimasena loetletud sõitude võitjale antakse 30 punkti. Rahvuste Karika raames sõltub punktide arv voorude läbimise puhtusest – punkte antakse puhtalt ja nelja karistuspunktiga läbinud sportlastele.

Rolexi takistussõidu edetabelis, nagu teisteski FEI poolt peetavates edetabelites, käib arvestus aasta lõikes. Jooksval kuul kukuvad ära möödunud aasta samal kuul saadud punktid ja lisanduvad jooksvalt kogutud. Erand on tiitlivõistlustega. Need punktid kukuvad ära n.ö. proportsionaalselt – kui näiteks MM toimub üle nelja aasta, langevad igal vaheaastal ära 25% seal kogutud punktidest.

Eestis toimunud rahvusvahelistest võistlustest on punkte antud kõikidest MK-etappide sõitudest, samuti Rahvuste Karika sõidust. Punkte andis ka mullune Toris toimunud Baltic Riders Touri Grand Prix. Kevadel Varssavis toimunud MK Kesk-Euroopa Liiga finaalis andsid punkte näiteks kõik kolm 150cm sõitu, kuna iga sõidu auhinnafond ületas 300 000 krooni.

Rolexi takistussõidu edetabelist leiame 2009.a. maikuu seisuga 15 eestlast, kellest parima asetusega Rein Pill on 71. kohal.

Koolisõidu paremate üle arvestuse pidamine on teistsugune

FEI koolisõidu edetabel erineb takistussõidu edetabelist mitmeti. Punkte antakse CDI3/4/5* võistlustelt, kusjuures erinevalt takistussõidust ei ole tähtis mitte auhinnafondi suurus, vaid välja sõidetud protsent. Punkte antakse GP, GPS ja Kür skeemidest. Punktiarvestust peetakse võistluspaari põhiselt, arvesse läheb aasta kaheksa paremat tulemust. Eestlasi on FEI koolisõidu edetabelis kolm, parimana Marika Vunder ja Orlando P 166. positsioonil.

Kolmevõistluse edetabel HSBC Ranking

Kolmevõistluses jagatakse edetabeli punkte kõikidelt FEI kalendrisse kantud võistlustelt, kusjuures erineva taseme võistlus annab erineval tasemel punkte. Kolmevõistluse edetabelit toetab HSBC Bank, mistõttu kannab edetabel HSBC Ranking´u nimetust. Kolmevõistluses saavad punkte vastava tabeli alusel 25% parematest lõpetajatest. Lisaks saavad võrdse arvu punkte kõik tagapool lõpetajad, kes saavutasid kvalifikatsiooninormi täitva tulemuse (kuni 75 miinuspunkti maneežisõidus, kuni 20 miinuspunkti maastikusõidu distantsil pluss kuni 36 punkti maastikusõidu ületatud normiaja eest, kuni 16 miinuspunkti takistussõidus distantsil). Aasta lõikes läheb edetabeli arvestusse kuus paremat tulemust.

Eesti sportlasi leiame kolmevõistluse HSCB edetabelist neli. Parimana omab Anu Altvälja 287. positsiooni.

Ka kestvusratsutamise edetabelist leiame eesti sportlase

Kestvusratsutamise edetabelit koostatakse analoogiliselt kolmevõistluse edetabelile. Erineva tasemega rahvusvahelised võistlused annavad erineva hulga punkte. Kestvusratsutamises saavad punkte kõik lõpetajad. Need, kes ei platseeru 25% parema hulka, saavad punkte viimase 25% hulka tulnud kohale järgneva koha punktide alusel. Kestvusratsutamise edetabelis on eestlastest ainukesena Kaja Tuisk, kelle edetabeli kohaks on 418.