Kümme aastat eesti sporthobuse tõuraamatut

8. aprillil tähistas Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts Säreveres peetud üldkoosolekul oma tõuraamatu 10. aastapäeva. 8. jaanuaril 2001.a. aretusühingu õigused saanud selts asutati 26. aprillil 2000.a. 25 asutajaliikme poolt, kellest enamus viibis ka juubelikoosolekul.

Tänaseks on liikmeid 168, igal aastal võetakse sporthobustena või ratsaponidena arvele umbes kolmandik Eestis sündinud hobustest. ESH tõuraamat on Maailma Sporthobuste Kasvatajate Föderatsiooni poolt tunnustatud tõuraamat, selle organisatsiooni liige ollakse 2005. aastast.

Säreveres tervitas kokkutulnuid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja lubas hobustele rohkem mõelda, endine põllumajandusminister Ivari Padar meenutas sporthobuste tõuraamatu tunnustamise käiku ja seda läbi viinud inimesi eesotsas tollase Tõuaretusinspektsiooni peadirektori Agu Kööbi ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsi presidendi Vambo Kaaluga. Praegune Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo mäletas suuri vaidlusi ja takistusi tunnustamise teel.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder lubas hobustele rohkem mõelda. Fotol Raigo Kollomiga.

Juhatuse aruandes tõi Raigo Kollom esile peamised suunad, mis 10 aastat tagasi seati ja mida seni jatkatakse, aga palju kõrgemal tasemel:
– euroopalik aretusprogramm
– elektrooniline tõuraamat
– genofondi rikastamine maailma parimate tõugude parimate geenidega
– jõudluskontrolli lähendamine ratsaspordi vajadustele
– rahvusvahelised sidemed aretuse ja jõudluskontrolli alal
– andmebaasi arendamine suurema avalikkuse ja täielikkuse poole

Ettekandest selgus huvitavaid andmeid ja arve:

– 2001.a. saadi varssu vaid 3 rahvusvaheliselt tunnustatud täkust (KWPN täkk Optimist, FWB Mozart ja trakeen Liebestraum), 2008.a. varssade isade hulgas on juba 24 rahvusvaheliselt tunnustatud täkku, üldse on viimase 4 aasta jooksul kasutatud 57 rahvusvahelist täkku, neist kuulsaimad maailma 10 parema hulka kuulunud Darco. Quidam de Revel, Heartbreaker ja Concorde ning tõusvad tähed Clinton, Florencio, Balou du Rouet, Blue Hors Romanov jt.

– 10 aasta jooksul on iga noorhobuste ülevaatuste finaali hindekohtunike hulgas olnud väliskohtunikke, kokku 7 riigist

– Kui võtta Eestis sündinud hobuste takistussõidu edetabelist alates 2001.a. (ESH tõuraamatu asutamisest) sündinud hobused, saame sellised arvud: tori hobuseid on 12, punktisumma 247,25, keskmine 20,6; trakeene on 6, punktisumma 205, keskmine 34,16; ESH hobuseid on 47, punktisumma 1623,45, keskmine 34,5.

ESHKS teenetemärgi said seltsi asutamise võtmeisikud ja/või edukamad hobusekasvatajad ja hobusekasvatuse arendajad: Agu Kööp, Ivari Padar, Margus Timmo, Vambo Kaal, Tiit Siiboja, Ulvi Martin, Rita Kauna, Sven Shois, Kristi-Liis Koppel, Astra Nilk, Heli Junnila, Peeter Raid (fotol), Peeter Viiard, Gunnar Klettenberg, Andres Trei, Abdulkarim Barake, Joel Jürisson, Nicolai Skjoldby, Klaire Rannamets, Heli Varik, Margit Rändur, Andres Ruusmann, Rein Pill.

Mälestusesemetega peeti meeles Ago Ruusi ja Raigo Kollomit.

Uude Juhatusse valiti Raigo Kollom, Kristi-Liis Koppel, Marek Lootus, Ulvi Martin, Peeter Raid, Nicolai Skjoldby, Ulrika Tuppits, Heli Varik, Peeter Viiard.

Ivari Padar surub vastse juhatuse liikme Peeter Viiardi kätt

Koosoleku lõpetas elav mõttevahetus Rein Pilliga, kellel oli palju huvitavaid näiteid ja mõtteid, millist hüppehobust sportlased vajavad, aga kokkuvõte oli siiski: „Kasvatage selliseid hobuseid, nagu on A Big Boy!