Kurtnas hinnati aasta parimaid noorhobuseid

27. oktoobril toimus Kurtna Ratsakeskuses ESHKS Noorte sporthobuste finaaalülevaatus 2012. Hindamisele oli toodud 23 hobust. Best in Show tiitel läks Jüripoja tallile kuuluvale 2aastasele täkule Contatour JP.

Ootamatu ilmastikuolude muutus mõjus veidi nukralt ka noorhobuste ülevaatusele. Tulemata jäi tervelt 8 hobust ning kindlasti ka hulk pealtvaatajaid, kuid samas trotsisid varajasi lumeolusid mitmed üsna kaugelt Lõuna-Eestist kohale tulnud hobuseomanikud.

Meie noori hobuseid hindasid seekord Rootsi kohtunik Eva Gudmundsson ning Eestis juba staažikas hindaja Heli Junnila. Eva Gudmundsson on Rootsis hästi tuntud hobusekasvataja, kellele kuuluvad ligi 50 rootsi soojaverelist sugumära ja mitmeid tunnustatud sugutäkud. Gudmundssoni sõnul olid mõned Eestis näidatud hobused maailmatasemel. Samas nentisid kohtunikud, et majanduslangus on siingi teinud oma töö – vähe oli välismaalt sisse toodud hobuseid ja paaritusmaterjal oleks kohati võinud olla parem.

2a märade kolmikust tunnistati parimaks Kristjan Heinale kuuluv ja tema poolt kasvatatud Sinderella (i. Sullivan, e. Kamila, ei. Coronado), kes võitis koondhindega 8,05 punkti, ning pälvis ka tiitli Parim Eestis Kasvatatud Mära 2012. Parimad hinded kogus mära tüübi eest, kuid hästi hinnati ka galoppi ja hüppevõimsust.

Sinderella. Foto: Ingrid Pärg

2a täkke oli kokku kuus. Sellest klassist tuli ka Best in Show 2012 tiitli omanik, mille pälvis oma klassi võitjana Jüripoja tallile kuuluv kuuluv ja ka seal kasvatatud Contatour JP (i. Clinton, e. O. Lady Edminton Degli Asseri, ei. Concorde). Contatour JP kogus hüppevõimsuse eest hindeks 9,5 ning käitumise (koostöövalmidus) ees 10, kusjuures hüppetehnika ja galopi eest anti hindeks 9 – keskmiseks hindeks kujunes 8,45.

Contatour JP vabahüpetel piirkondlikul ülevaatusel Jüripoja tallis. Foto: fotoalbum.ee/photos/zokazy

Kõige enam oli näitamisele toodud 3aastaseid märasid – 11. Parimaks tunnistati Eva Viirmale kuuluv Emora (i. Arezzo VDL, e. Mimora, ei. Prince Paradiso), kes sai keskmiseks hindeks 8,15 punkti. Emora kõrgeimaks hindeks oli 9, mis anti tüübi, hüppevõimsuse ning hüppetehnika eest.

Kolmest 3aastasest täkust tunnistati parimaks Henrik Pilkesele kuuluv ja tema poolt kasvatatud Zonder Z Cicero (i. Zento, e. Rosette, ei. Rosier), kelle hinnete keskmiseks kujunes 8,5 punkti: käitumine 10, tüüp, pea-kael-kere, galopp, hüppevõimsus, hüppetehnika 9. Täkk pälvis ühtlasi parima Eestis sündinud täku tiitli. Mullu võitis hobune 2aastaste täkkude klassi.

Väga napilt (üldhinne 8,45) jäi 3a täkkude klassis teisele kohale Jackson w/h Dauhof (i. Cicero Z, e. Fantastica, ei. Ruehlingsball) – kasvataja Willy Denolf, omanik Sven Šois ja Mikko Aartio.

Zonder Z Cicero. Foto: Katrin Veelma

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse liikme Kristi-Liis Koppeli sõnul oli üritus vaatamata külmadele ilmaoludele kenasti korraldatud ning ESHKS soovib siinkohal tänada Kurtna Ratsakeskust. Märkusena võiks veel lisada humoorika kommentaari kohtunikelt, mis puudutas tuntud hobusekasvataja Peeter Viiardi oskusi hobuseid ette valmistada ja ajada vabahüpetel: "Kui sellel alal toimuksid Maailmameistrivõistlused, oleks Viiard kindlasti tiitlipretendent."

Ülevaatuse protokolli leiate http://www.estsporthorse.ee/