Kuus teguderohket päeva FEI 2. taseme treenerikoolitusel Ruilas

"Kui keegi telefonile peab vastama, siis tuleb mulle viie-eurone anda!" Niiviisi pooleldi naljatades juhatas FEI tuutor, hollandlane Peter Strijbosch sisse kuuepäevase FEI Level 2 treenerite koolituse Ruilas, mis oli kokku toonud kümme treenerit neljast erinevast riigist.

Tõotas tulla tõsine ja töine koolitus, mis tõesti ka mingisugust kasu annab. Vahemärkusena tuleb muide kohe mainida, et telefonid püsisid tõepoolest terve nädala vaiksed ja tööd võeti tõsiselt.

Oli tunda, et ühte ruumi on kokku tulnud väga suur hulk kogemust ja teadmisi, kõik osalejad on ju oma ala professionaalid, kes tulid enda igapäevasele tööle värskendust ja täiuslikkuse lihvi otsima. Peter ise püüdis kohe algusest peale tekitada õppurite seas ühtekuuluvustunnet, ärgitas üksteisega suhtlema ja arutlema, teineteise kogemustest uusi teadmisi otsima.

Merle Annusver ja Krista Raidmets

Sissejuhatavad päevad olid tõeliselt tihedad, kohati tundus, nagu püütaks kogu hobuseteadust ühekorraga treenerite pähe suruda. Ehk oli see õpilastele mingil määral mugavamgi – alati kipub olema turvalisem tunne, kui ise suud lahti tegema ei pea ja tähelepanu keskpunktis on inimene, kes oma teema ka ette on valmistanud. Ja nii läks, igasugune tagasiside kippus olema pigem napp ning Peter pidi veidi vaeva nägema, et jääd sulatada ja julgustavamat õhkkonda luua. Tuleb tõdeda, et tal õnnestus see suurepäraselt küllaltki lühikese ajaga.

Tuutor Peter Strijbosch jälgib tagaplaanil (keskel), millega koolitatavad  teda üllatada suudavad

Esimestel päevadel viis ta ise läbi ka mõned näidistreeningud, mis hiljem koolitusel osalejatega läbi arutati. See andis kindlasti julgust, näidates, et kvaliteetse treeningu andmiseks ei tule nahast välja pugeda ning lihtsate põhitõdede järgimine viib kõrgetasemelise tulemuseni. Seda enam, et teadmised on kõikides kohal olnud treenerites juba kahtlemata olemas. Lihvida sai sageli vaid esitust, kui seda nii kutsuda võib.

Kogu koolituse jooksul töötasid inimesed paarides, partnerid päevade lõikes vahetusid. Peteriga juttu rääkides tuli välja, et paaride koostamine polnud sugugi juhuslik – kõigepealt pandi kokku paarid erinevate riikide esindajatest, et inimesi veidi enda mugavustsoonist välja tuua. "Koolisõidupäevaks" pandi kokku kooli- ja takistussõitjad, et viimased leiaksid paariliselt veidi julgustust ja tuge. Samamoodi ei olnud ka koolisõitjad oma ratsanikke hüppama õpetades täiesti üksi võõras kohas vette visatud ning toetusid vahepeal lausa muigamapanevalt oma takistussõitjatest partneritele. Kuid just see oligi see, mida Peter saavutada tahtis – teadmisi tuleb vahetada ja üksteiselt tuleb õppida. Tuli proovida uusi asju ja kõik said sellega suurepäraselt hakkama!

Angelique Maasik

Särtsu andis koolitusele kindlasti ka see, et samaaegselt toimus kõrvalruumides FEI treenerikoolituse tuutorite täiendõpe. Viimased liitusid paariks päevaks ootamatult meie treeneritega, nii et nüüd jagus igale paarile oma isiklik juhendaja. Kohati ehk liiga agarad – olid ju nemadki koolitusel ja jälgimise all – ärgitasid nad siiski treenereid iseenda stiili analüüsima ning leidma arenguvõimalusi.

Võrreldes Level 1 koolitusega, mida Eestis on korraldatud juba kolmel korral, oli Level 2 kindlasti veidi kõrgema tasemega, just nagu eeldada võib. Kokku olid tulnud tõeliselt professionaalsed treenerid ning nõudmised neile olid tunduvalt kõrgemad kui eelmistel aastatel. Niiviisi oli väga põnev jälgida ka kõiki treeninguid, mida osalejad Peteri valvsa pilgu all koolituspäevade jooksul läbi viima pidid.

Tore oli näha, et tagasiside oli alati antud väga julgustavas ja positiivses võtmes. Nii tuutor ise kui kõik tundi jälginud treenerid tõid välja rohkelt positiivseid punkte, mis neile treeningu juures meeldis, ning mainisid ka mõningaid asju, mis silma jäid ja mida järgmisel korral ehk teistmoodi võiks teha, et ideaalsele sooritusele veel üks samm lähemale astuda. Selline positiivsus oli vast isegi veidi erinev Level 1 koolitusest, kus tuutorid võib-olla liiga sageli püüdsid treenerite õpetamisstiili muuta. Praegu aga püüti pigem osalejate mõttemaailma avardada ja näidata, milliseid võtteid teadmiste edasiandmiseks veel olemas on.

Kui keegi peaks nüüd avastama, et tema treener on hakanud tundidesse tulema valmisjoonistatud pildimaterjali ja varem väljamõeldud sihtidega, kui ta küsib tavapärasest tihemini teie enda arvamust viimase sooritatud harjutuse kohta ning seletab varasemast põhjalikumalt, miks ta ühe või teise harjutuse sooritamist nõuab, siis on suur tõenäosus, et ta veetis kuus teguderohket päeva Ruilas, FEI treenerite koolitusel.

Allakirjutanu on läbinud FEI Level 1 ja 2 taseme koolitused vabakuulajana.