Luunjas ja Veskimetsas viidi läbi rohelise kaardi koolitused

ERL-i Meie Ratsaspordikevad sai aprillis taas veidike rohelisemaks, sest ERL viis läbi treenerite RK programmi teemalised treenerite infopäevad Tallinnas ja Tartus, samuti pakuti EOK I taseme treeneritele võimalust end atesteerida RK eksami vastu võtmiseks. Huvi oli üllatavalt suur ning treenereid saabus kokku igast Eestimaa nurgast.

Juttu tuli loomulikult Rohelise Kaardi programmist ja selle rakendumisega seotud praktilistest küsimustest. Rohelise Kaardi programmi põhieesmärgiks on nii treenerite kui ratsutajate teadlikkuse tõstmine ohutusküsimustes, et luua meie tallidesse ja võistlusplatsidele turvalisem ratsutamiskeskkond. Seetõttu on väga tähtis, et algajad ratsutajad teeksid läbi Rohelise Kaardi eksami. Seda võiks võrrelda liikluseksamiga autojuhiloa saamiseks: algajale liiklejale on väga tähtis, et liiklusse minnes kõik olulised reeglid selged oleksid, seda nii tema enda kui ka kaasliiklejate turvalisuse huvides. Aga ka kogenumatele on Rohelise Kaardi programmi läbimine hea nesekontroll.

ee näitab, kas ratsutajal on vajalikud teadmised hobuste kohta ja kas ta teab, kuidas käituda erinevates olukordades, mis hobustega tegelemisel võivad ette tulla. Rohelise Kaardi eksamit puudutati koolitusel just praktilisest küljest, nii teooria kui ka juhtimisraja osas.

Teooria osa käsitlemiseks valmistasid RK eksami vastu võtmiseks atesteeritavad EOK I treenerid kirjalikult ette küsimustikud, mida nad oma õpilastele eksamil esitaksid. Ülesandeks oli kasutada eelkõige loovat mõtlemist ja asi õpilastele põnevaks teha. Eriti toredad ja hästi läbi mõeldud küsimustikud olid koostanud Maarja Berkmann, Mare Kalme, Ingrit Lomann, Liina Hõlpus, Helene Proover, Gea Kiudorf ja Maris Kartau. Osad küsimustikud olid vormistatud lausa eksamipiletitena. Küsimusi võiks eksamil üldjuhul olla ikka vähemalt 15-20 ning need peaksid kajastama ikkagi enamalt osalt konkreetse talli olustikku. Kasutada võiks erinevaid küsimuste tüüpe (valikvastustega küsimused, praktilised ülesanded, ristsõnad jne.) Küsimustike hindamisel peaks eksami läbimiseks olema

vähemalt 80% küsimustest õigesti vastatud.

Juhtimisrada hinnati RK eksamilehtede alusel, kus treenerid andsid 5-palli süsteemis ratsanikule punkte hobuse juhtimise eest sammus, traavis ja galopis, jäljekujundite ja peatuste sooritamise, ratsaniku istaku ning ratsaniku ja hobuse koostöö eest. Samuti kuulusid hindamise alla ratsaniku riietuse ja varustuse sobivus, hobusele varustuse õige kasutamine, hobuse talutamine, hobusele selga minemine ja seljast alla tulemine. Ratsaniku suuremad vead ning kindlasti ka soorituse positiivsed aspektid peaks treener kirjutama lehe alla märkustele mõeldud kohale, samuti võib märkusi kirjutada ka hinnatavate punktide juurde. Eksamilehed saavad treenerid alla laadida tuleratsutama.com kodulehelt, treenerite salasõnaga kaitstud leheküljelt http://tuleratsutama.com/jargususteem/treenerite-info-salasonaga/. Eksamil täidetud lehed jäävad treeneri arhiivi, võimaluse korral võiks

treener anda tagasisidena koopia ka õpilasele. Eksamilt läbi pääsemiseks peaks keskmine punktisumma olema vähemalt 3,5 p.

Kuna RK programmi läbinu peaks tundma ratsutamisega seotud turvanõudeid ning olema võimeline iseseisvalt hobust juhtima sammus, traavis ja galopis, siis ei tuleks seda juhtimisrada hinnata samas rangusastmes nagu koolisõiduskeemi, vaid tuleks pigem vaadata, kas õpilane sooritab harjutused enesekindlalt ning saab kenasti hobuse kontrollimisega hakkama. Mõned treenerid kippusid hindamise koha pealt ehk veidi karmiks, kuigi üldjoontes olid kommentaarid asjalikud ja ei unustatud välja tuua ka soorituse häid külgi. Meie tublid näidisratsanikud olid välja mõelnud igasugu asju, mida valesti teha ja treenerite asi oli kõik puudused üles leida ja ka kõrvaldada. Valesti kinnitatud kapslid ja ära vahetatud kaitsmed said kõik korda pandud, lehvivad sallid eemaldatud ja turvakiivrid

kinnitatud. Ainult seda, et üks laps nätsu näris, ei pannud tähele mitte ükski eksamit vastu võttev treener.

Kahe seminari tulemusena omandasid RK eksami vastu võtmise õiguse kokku 20 EOK I astme treenerit:

Maarja Berkmann

Merlin Gustavson

Liina Hõlpus

Margit Järv

Mare Kalme

Maris Kartau

Gea Kiudorf

Urmas Kõrgvee

Annika Lember

Katrin Lipp

Ingrit Lomann

Annika Maripuu

Raili Märdin

Skjoldby Nicolai

Helene Proover

Riina Raba

Kristiina Raudnagel

Carmen Roomet

Helin Rõmmel

Katrin Tõruvere

ERL õnnitleb uusi RK eksami vastu võtmise õiguse välja teeninud EOK treenereid!

Rohkem infot RK programmi ja ERL järgusüsteemi kohta leiate meie uuelt kodulehelt http://tuleratsutama.com .

Eesti Ratsaspordi Liit