Märkimisväärne hulk huvilisi soovib saada võistluste sekretäriks

16. ja 18. veebruaril toimusid vastavalt Tallinnas ja Tartus võistluste sekretäride koolitused, mis ühe korraldaja Therje Prohhorova sõnul tegelikult päris koolitused ei olnudki, kuna osalejad pidid eelnevalt vastavalt juhendile iseseisvalt läbi töötama ERL-i kodulehel asuva Sekretäride käsiraamatu.

Käsiraamat sai hiljuti spetsiaalselt uuendatud, et sekretäridel oleks lihtsam eksamit sooritada. Selle kasutamine eksamil oli väga soovituslik, samuti ka kõik teised määrustikud, kui need olid osalejatel kaasas.

Sekretäride käsiraamatus olev informatsioon on kasulik ka võistluste korraldajatele, seega on soovitatav see läbi lugeda. Raamatut on plaanis edaspidi täiendada vastavalt ettetulevatele situatsioonidele ja samuti peaksid seal kajastuma määrustike muudatused. Käsiraamatusse on kokku võetud peaaegu kõikide alade määrustikest ning ERL üldmäärustikust need punktid, mis reguleerivad võistluste korraldamist sekretariaadi seisukohast vaadatuna.

Tallinna koolitusel osales 17 ja Tartu omal 13 huvilist. Enne testi sooritamise algust vastasid korraldajad Ave Talts ja Therje Prohhorova osalejate küsimustele. Tallinnas oli osalejate aktiivsus väga suur ja juba enne testi tundus, et osalejad olid kodus tublit tööd teinud, kuna küsimusi tuli tõesti väga palju. Tartus aga sellist tendentsi ei olnud. Testi, mille sooritamisele kulus umbes 2 tundi, tulemused selguvad kahe nädala jooksul ning edastatakse seejärel Ratsaliidu atesteerimiskomisjonile.