Merike Varusk ja Ülle Taru tõstsid korrapidajakategooriat Rootsis FEI Steward Course Level 1 kursusel

Aasta 2011 on olnud Eesti Ratsaspordi Liidule väga edukas rahvusvaheliste ametnike juurdekasvul. Rootsis Hammarös 4.-6. augustini toimunud FEI Steward Course Level 1 lisandus „rahvusvaheliste“ sekka veel kaks ametnikku. Eestist osalesid rahvusliku kategooria korrapidajad Merike Varusk ja Ülle Taru.

Riigiti olid kohal Austria, Belgia, Brasiilia ja Rootsi, kelle esindajatel kõigil juba olemas tohutu kogemustepagas erinevatelt rahvusvahelistelt võistlustelt.

Esimese päeva hommikul üllatati kohe kirjaliku eksamiga, mis pidi välja selgitama, kas kõigil on ikka rahuldav keeleoskus ja piisavalt teadmisi. Mõtlemisaega ei antud, vastused pidid tulema „unepealt“.

Kahe pika päeva jooksul saadi nii teooriat kui praktikat hommikust õhtuni. Töökava oli väga tihe ja kursuse läbiviija tõeliselt kõrgel tasemel. Samal ajal toimus Hammarös CSI2*/CSIOJ võistlus ning „praktika“ hobuste ülevaatusel, soojendus- ja tallialal.

Kolmas päev algas väikese kokkuvõttega eelnevalt räägitust, millele järgnes kirjalik eksam 18 küsimusega. Aega oli üks tund ja kaasa anti hoiatus, et kui vastustest kasvõi üks punkt poolik või täitmata on, loetakse eksam mittesooritatuks. Pärast kirjalikku eksamit algas individuaalne suuline eksam, kus anti lahendada erinevaid situatsioone, mis võistlustel ette võivad tulla.

Kursuse läbiviija Maria Hernek kiitis meie korrapidajate Merike Varuski ja Ülle Taru suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet, samuti üleüldist suhtumist ning toonitas rahvusvaheliste võistluste kogemuse tähtsust.

Merike Varusk