Mida otsustas seekordne FEI üldkogu?

14-17.novembril toimus Antwerpis järjekordne FEI üldkogu. Üldkogu viimasest päevast võisid huvilised osa saada veebiülekande vahendusel. Päevakava oli tihe ja täidetud põnevate ettekannetega.

Reining ehk lääneratsutamine ei ole enam FEI ala. National Reining Horse Association-il (NRHA) ja FEI-l on olnud mõnda aega erinevad arusaamised reeglite kohaldamise osas. 2019. aasta FEI üldkogul jõuti küll kokkuleppele, ent nädala pärast esitles NRHA uut dokumenti, millega muudeti oluliselt FEI üldkogul kokkulepitut. Sellest ajast on FEI üritanud leida kompromissi ning 2020. aastal hääletati FEI üldkogul selle poolt, et hoida lääneratsutamine FEI spordialade seas. Läbirääkimised ei ole andnud tulemusi ja edasi minnakse eraldi. 

Üldkogul kiideti heaks 3-liikmelised meeskonnad 2024. aasta olümpiamängudeks. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (IOC) on soovinud tuua olümpiamängudele rohkem riike ning sestap on varasemalt 4-liikmelised meeskonnad muudetud 3-liikmelisteks. Seda formaati on paljud tippratsutajad, eesotsas Steve Guerdat, Sian O’Connor, Ludger Beerbaum, McLain Ward, Eric Lamaze jt, teravalt kritiseerinud. Häältega 70-30 hääletati siiski 3-liikmeliste meeskondade poolt. 

Eraldi hääletati takistussõidumäärustiku artikli 236 üle. Kui varasemalt andis iga ületatud neli sekundit ühe karistuspunkti, siis hääletusel otsustati, et edaspidi saab ratsanik karistuspunkti iga ületatud sekundi eest. Ka ülejäänud takistussõidumäärustikku puudutavad muudatused kiideti heaks. 

Teiste ratsaspordialade määrustike muudatused kiideti heaks. Erinevaid ettepanekuid määrustike muutmiseks tuli üsna palju, mistõttu kõikidest muudatustest ülevaadet ei jõua anda. Koolisõidus on enim kõneainet pakkunud nn vahukommipasta (suhkrupasta) keelustamine. Tegu on abivahendiga, mis peaks imiteerima vahutavat suud ning peitma kontaktivead või võimalikud vigastused hobuse suus. Hääletusele ei pandud ettepanekut võimaldada Grand Prix koolisõitjatele erandit, mis lubanuks neil kasutada silindrit turvakiivri asemel. 

Määrustike muudatusettepanekutest nähtub, et otsitakse ühtset amatöörsportlase definitsiooni, arvestades seejuures iga ratsaspordiala spetsiifikat. Esialgsete ettepanekute kohaselt oleks amatöörsportlane keegi, kes ei võta raha teise inimese hobusega ratsutamise/ratsastamise eest ega anna ratsutamistunde. Hobuste ostmine-müümine, samuti auhinnarahade saamine on lubatud, kuni see ei kujuta endast ratsutajale põhisissetulekut. Amatöörsportlasi puudutav tuleb põhjalikumale arutlusele 2022.aastal.

Uued esimehed ja WHW ettekanne

Koolisõidu komitee esimeheks valiti ülekaalukalt 5* kohtunik Maribel Alonso. Alonso võtab juhtimise üle Frank Kempermanilt, kes on koolisõidu komiteed juhtinud viimased 13 aastat. Takistussõidu komitee esimeheks valiti tagasi Stephan Ellenbruch ja kolmevõistluse komitee esimeheks David O’Connor. Komiteede esimehed valiti aastateks 2021-2025.

Traditsiooniliselt esines üldkogul ettekandega Roly Owers, World Horse Welfare (WHW) tegevdirektor. WHW on 1927.aastal asutatud hobuste heaolu eest seisev organisatsioon. Algselt kampaania tarvis asutatud ühingu ainus eesmärk oli panna piir hobuste Belgiasse lihaks vedamisele. Ajaga on sellest aga kasvanud globaalse haardega organisatsioon, mis seisab hobuste ja hobuslaste väärkohtlemise vastu. WHW ettekanne keskendus eetikale ja hobuste kasutamisele spordis. Olemas on piisavalt regulatsioone, mis kaitsevad hobuseid võistluste ajal, ent see on vaid üks tahk (võistlus)hobuse elus. Vaja oleks ka vaadata, kuidas hobuseid käsitletakse näiteks aretuses ja treeningus ning mis saab hobusest pärast nende spordikarjääri. Ühiskonnalt kasvab surve ratsaspordi organisatsioonidele selles osas, kuidas hobuseid koheldakse nende sünnist surmani. Sestap on oluline, et ühingud oleksid proaktiivsed näitamaks, et ratsasport tegutseb kindlatel eetilistel alustel. See aitab ka hoida ratsutamise sotsiaalset tegevusluba.  

Mis edasi?

FEI Spordifoorum toimub 25-26. aprillil 2022 Šveitsi linnas Lausanne. Spordifoorumil tulevad arutlusele muuhulgas järgmised teemad: 2024.a olümpiamängudele kvalifitseerumise reeglistik, FEI võistluste standardid, groomide töögrupp (Groom Working Group), FEI sotsiaalmeedia strateegia ja palju muud.  

Kõik dokumendid on tutvumiseks FEI lehel SIIN.