Millised riigid sõidavad Olümpiamängudele?

Märtsi algusega said paika Olümpiamängudel ratsutamisaladel osalevad riigid ja neile võimaldatud kohtade arv. Kokku võistlevad Londonis kolmel ratsaspordialal 41 riigi esindajad.

Olümpiamängudele pääsemise süsteem on võrdlemisi keerukas. Arvesse võetakse seda, et kõikidel aladel saaksid osaleda parimad sportlased üle kogu maailma. Ratsaspordis peetakse kõikidel aladel nii võistkondlik kui individuaalne võistlus, mistõttu esimesena hakatakse kohti jagama võistkondadele, seejärel üksiksportlastele. Austraalia, Kanada, Suubritannia, Saksamaa, Holland, Rootsi ja USA on ainsad riigid, kes on esindatud võistkonnana kõigil kolmel alal – takistussõidus, koolisõidus ja kolmevõistluses.

Takistussõidusosalevad võistkondlikult 15 riiki, kokku on üldse esindatud 26 riiki ja 75 sportlast. Nimetatud 15 riiki pääsevad OM-ile teatud kvalifikatsioonvõistluste tulemuste alusel. Et kõikidele riikidele võimalus anda, on maailm jaotatud 7-ks regiooniks. Toimuvad kvalifikatsioonivõistlused nii ülemaailmselt kui iga regiooni jaoks on eraldi. Nõndanimetatud ülemaailmsed kvalifikatsioonivõistlused on WEG (2010), Euroopa Meistrivõistlused (2011), Pan Ameerika Mängud. Lisaks veel muud FEI poolt valitud võistlused. Meie regioonis, kuhu kuulub traditsiooniline Kesk-Euroopa liiga ja lisaks Kaukaasia, peeti näiteks kvalifikatsioonivõistlus mullu juulikuus Aachenis.

15 kohta jagatakse riikidele veel lisaks individuaalselt, kusjuures maksimaalselt 2 kohta ühe riigi kohta. Kohtade jagamisel arvestatakse nii FEI Olümpiasportlaste Edetabelit kui ka eelnimetatud võistluste tulemusi. Edetabelisse arvestatakse sportlaste 30 paremat tulemust vahemikus 1. jaanuar 2011 kuni 1. märts 2012. Tabelist on välja jäetud nende riikide sportlased, kes juba on võistkondlikult kvalifitseerunud. Takistussõidus pääses meie regioonist võistkondlikult Olümpiale Ukraina, lisaks said individiuaalkoha Aserbaidžaan ja Venemaa. Keerulises reitingutabelis võitis meie regiooni aser Jamal Rahimov, teine oli venelane Vladimir Tuganov. Parima eestlasena lõpetas selles reitingus Gunnar Klettenberg kuuendana.

Täpsemalt on takistussõidu kvalifikatsioonireeglid kirjas siin

FEI Olümpiasportlaste Edetabel – takistussõit: http://www.fei.org/sites/default/files/file/EVENTS/GAMES/OLYMPIC_GAMES/S_rankings_Olympic_final.pdf

Koolisõiduson kokku esindatud 24 riiki ning kohti jagub 50le võistluspaarile. Võistkondlikus arvestuses osalevad 11 riiki (võistkonnas 3 liiget), kes on kvalifitseerunud, sarnaselt takistussõidule, erinevatel suurvõistlustel (WEG, EM jne). Lisaks, 13 riiki on esindatud individuaalsete sportlaste poolt, kes kvalifitseerusid FEI Olümpiasportlaste Edetabeli alusel. Koolisõidu edetabelisse arvestatakse paaride 8 paremat tulemust vahemikus 1. märts 2011 kuni 1. märts 2012. Nelja sportlasega, mis on maksimaalne lubatud arv, on esindatud Saksamaa, Holland ja korraldajamaa Suurbritannia, kes igaüks on lisaks võistkonnale välja võidelnud ka ühe individuaalsportlase koha.

Täpsemalt on koolisõidu kvalifikatsioonireeglid kirjas siin

FEI Olümpiasportlaste Edetabel – koolisõit: http://www.fei.org/sites/default/files/file/EVENTS/GAMES/OLYMPIC_GAMES/D_rankings_Olympic_finalCor.pdf

Kolmevõistluseson maksimaalne sportlaste arv ühe riigi kohta 5, kokku on esindatud 22 riiki 75 sportlasega. Üldiselt on kohtade jagamise süsteem võrdlemisi sarnane teiste eelnimetatud aladega. Edetabeli koostamisel on aluseks sportlaste 5 paremat tulemust 3 ja 4 tärni võistlustelt mullusest tänavu märtsi alguseni.

Täpsemalt on kolmevõistluse kvalifikatsioonireeglid kirjas siin

FEI Olümpiasportlaste Edetabel – kolmevõistlus: http://www.fei.org/sites/default/files/file/EVENTS/GAMES/OLYMPIC_GAMES/C_rankings_Olympic_final_cor2.pdf

Siinkohal on tegu riikidele jagatud olümpiakohtadega. 31. märtsiks tuleb riikidel kinnitada, kas nad kasutavad ära kõik neile jagatud kohad või mitte. Vabade kohtade olemasolul teeb FEI vastavad ümberarvutused ning jagab kohti järjekorras ootavatale riikidele. Mõistagi tuleb igal sportlasel täita olümpianormatiivid, milleks on aega 17. juunini. Lõplik ülesandmiste tähtaeg on 9. juuli, seega täpseid nimesid on võimalik välja hõigata alles siis.