Muutus harrastussportlaste edetabelite punktiarvestuse kord

Harrastusspordi juhtrühma ettepanekul muutus 2014. aastast harrastajate edetabelite punktiarvestuse kord.

2013. aasta sügisel toimunud harrastajate juhtrühma koosolekutel tõsteti esile vajadus laiendada harrastusspordi kandepinda ja vaadata üle edetabelite punktiarvestuse kord. Eesti Ratsaspordi Liit võttis harrastajate ettepanekud arvesse ning koostas neid silmas pidades harrastussportlaste edetabelite punktiarvestuse uuendatud korra. Põhilised muudatused võrreldes 2013. aasta edetabelitega on järgmised:

1. Koolisõidus peab edetabelisse punktide kogumiseks olema skeemi tulemuseks vähemalt 58%. Võrdluseks: teiste litsentsikategooriate omanikele kehtib 60% piirmäär. Lisaks rakendub A-klasside skeemide puhul suurem koefitsient – 0,6 (2013. a – 0,5).

2. Takistussõidus algab alates 2014. aastast punktitabel kõrgusest 70 cm ja rahvuslikelt võistlustelt saavad punkte kõik võistluse lõpetanud sportlased. Praktiliselt tähendab see, et edetabelisse lähevad ka 65 cm parkuuride tulemused.

3. Muutusid ka kolmevõistluse punktitabeli piirid: nüüd saavad harrastajad punkte ka algtase 70 ja keskmise 100 (ainult kahevõistluses) sõitude eest. Rahvuslikelt võistlustelt saavad punkte kõik võistluse lõpetanud võistlejad.

Harrastajate edetabelite punktiarvestuse korras on ka muid väiksemaid muudatusi. Dokumendiga saab tutvuda ratsaliit.ee veebis http://www.ratsaliit.ee/est/g179s5019

Lisainfo:

Tatjana Kiilo

Harrastusspordi manager

510 6694

tatjana.kiilo@gmail.com

Tatjana Kiilo