Narva maanteepiirpunktis hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise tasuvusuuring – aita kaasa!

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus viib koostöös Eesti Hobumajanduse Liiduga läbi tasuvusanalüüsi hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise kohta Narva piiripunktis.

Kõigi arvamused ja ettepanekud on tasuvusanalüüsi teostamisel väga olulised. Seetõttu palume vastata ankeetküsitlusele, vajutades järgnevale lingile: https://www.surveymonkey.com/r/piiripunkt

Palume edastada uuring ka kõigile teistele, kes käivad hobustega Venemaal või oleksid huvitatud selle tegemisest.

Küsitlusest saadud andmeid kasutatakse ainult üldistatud kujul ning tulemusi ei seostata vastajaga. Küsimustiku täitmine võtab aega keskmiselt 15 minutit.

Küsitlusele saab vastata detsembrikuu lõpuni.

Vastamise käigus tekkivate küsimuste korral palun võtke ühendust Tartu ülikooli uurimisrühmaga (e-post: Imbi.Kaunismaa at ut.ee)

Eesti Ratsaspordi Liit