NB! treenerid, tallipidajad, sportlased – tähtis info Rohelise Kaardi kohta!

Varsti on ERL Rohelise kaardi programmi käivitamisest möödas juba terve aasta. 2011 hooaeg oli mõeldud programmiga tutvumiseks ning aasta lõpuks olid RK programmi registreerunud 87 ratsutajat. Koos alanud aastaga on kätte jõudnud Rohelise Kaardi programmi järgmine etapp.

Alates 01.01.2012 on RK programmis osalemine kohustuslik ratsutamisega pidevalt (vähemalt 3-4 korda kuus) tegelevatel isikutel, kes pole veel ERL võistluslitsentsi omanikud

– kõikides ERL poolt atesteeritud tallides

– kõikides ERL poolt atesteeritud ratsakoolides

– kõigil ERL poolt atesteeritud ratsutamistreenerite õpilastel

Roheline kaart ja ratsutamishuvilised

Rohelise kaardi programmi peaksid alates selle aasta algusest registreeruma kõik isikud pidevalt (vähemalt 3-4 korda kuus) ratsutamisega tegelevad isikud, kellel veel võistluslitsentsi ei ole.

Ratsutajad, kes ostavad 2012 aastal ERL aastalitsentsi, ei pea end RK programmi registreerima ega RK testi sooritama. RK ei sisaldu ERL ühekordses litsentsis. Tuletame siinkohal ka meelde, et alates 01.01.2013 on RK programmi edukas läbimine on eeltingimuseks esmakordse võistluslitsentsi saamisele.

Veebipõhise avalduse RK taotlejatele programmiga liitumiseks leiate siit: http://www.eformular.com/minaa/rohelinekaart.html

Enne avalduse saatmist tuleb RK programmi liitumistasu ERL arveldusarvele üle kanda.

Rohelise Kaardi programmi edukalt läbinute nimed avaldatakse ERL kodulehel: Roheline kaart ja järgusüsteem > RK ja Järkude nimekiri. Nimekirja täiendatakse iga kuu.

Roheline kaart ja treenerid

Kuna RK programmi põhieesmärgiks on meie ratsutamisstandardite tõstmine ning ratsutamiskeskkonna turvalisemaks muutmine, siis peaks RK programm olema treeneritele heaks tööriistaks just ohutuse õpetamisel. RK programmis osalemist treenerite poolt võetakse arvesse ka treenerite taasatesteerimisel.

Sel aastal pakub ERL RK programmis aktiivselt osalevatele treeneritele võimalust enda tutvustamiseks Ratsaliidu kodulehel ning Hobumaailma portaalis. Uuendatud RK treenerite nimekirja koostame treenerid, kes täidavad end tutvustava veebipõhise küsimustiku (CV), näidates sellega aktiivset huvi programmi suhtes http://www.eformular.com/ewyn/treeneriterk.html

Ootame täidetud küsimustikke nii kiiresti kui võimalik!

Need treenerid, kes saatsid meile oma CV juba eelmisel hooajal, seda küsimustikku uuesti täitma ei pea. Kuna sel aastal on aga lisandunud mõned uued küsimused ning mõned treenerite andmed on ehk vahepeal muutunud, siis oleks see võimaluse korral siiski soovituslik.

Roheline kaart ja tallid

RK programmis osalemine on alates sellest aastast eeltingimuseks tallide ERL poolsel atesteerimisel, seetõttu ootame initsiatiivi RK programmi suhtes ka sealtpoolt. Meil on plaanis avaldada ka nimekiri RK programmis osalevatest tallidest koos tallide poolt pakutavate teenuste tutvustamisega. Nimekirja pääsemiseks palume täita ära veebipõhise talli tutvustava küsimustiku: http://www.eformular.com/ewyn/tallrk.html

Ootame täidetud küsimustikke nii kiiresti kui võimalik!

RK programmis peaksid osalema kõik atesteeritud tallid, kuid osalema ootame ja julgustame kõiki Eesti talle, kus tegeletakse ratsutamise algõppega.

___________________________________________________________________

Esimeste pääsukestena said 30. juunil Tartumaal Ecu tallis Rohelise Kaardi programmi märgid ja raamatud kätte esimesed 17 ratsutamishuvilist noort. Programmi juhtinud treener Kristina Arme sõnade kohaselt toimus kaks ca 3 tunnist teoorialoengut, umbes 2 kuu pikkune praktiline koolitus ning teadmiste kontroll praktilise testraja läbimise kaudu. Kõik RK koolituse läbinud ratsutajad said Rohelise Kaardi märgi, mida võib auga kanda oma võistlusriietusel.

RK programmis osalenud treeneritest olid aktiivseimad Piret Hommuk, Kristina Arme, Annike Laving ja Marko Villemson. Samuti tuleks ära nimetada Kati Leutonen, Ülle Palumets, Annika Õkva, Therje Prohorova ja Riina Seder.

Eesti Ratsaspordi Liit