Neljas eestlane omistas FEI rahvusvahelise takistussõidukohtuniku kategooria

Ratsaliitu jõudis hiljuti FEI teadaanne, et Marti Hääle veebruaris Pariisis sooritatud rahvusvahelise kohtuniku kategooria test oli edukas ning seega on ta meie neljas FEI International Judge Jumping tiitlit omav kohtunik. Kategooria tõstmiseks tuleb end FEI komisjonile põhjalikult tõestada.

Hääle sõnul on tegelikult hetkel käimas protsess, mille käigus kaotatakse vanad nimetused kategooriatele ning asendatakse loogilisematega. Sarnane süsteem on juba kehtestatud rajameistritele.

Rahvusliku taseme kohtunikele omistatakse uue süsteemi kohaselt Level 1kategooria, kuid seda mitte automaatselt. Nimelt koostab FEI riikide nimekirja, kus kohaliku ratsaliidu poolt kehtestatud kohtunike koolitamise ja atesteerimise süsteem on FEI poolt aktsepteeritav ja piisav. Nimetatud riikide kõrgema taseme kohtunikud omistavad automaatselt FEI esimese taseme kategooria. Ülejäänud peavad selleks sooritama vastava testi (nn. keele ja sobivuse test). Praeguse nimetusega FEI International Candidate Judge hakkab edaspidi kandma Level 2, FEI International Judge Level 3 ning FEI Official Judge Level 4 kategooriat.

Hääle sõnul ühtlustatakse sellega erinevate ratsaspordiametnike süsteemi, pilt läheb niiöelda selgemaks ja vanad, veidi segased väljendid kaotatakse ära. Level 1 puudutavate muudatuste põhjuseks on see, et rahvuslikke kategooriaid omavate kohtunike tase võib riigiti olla väga erinev. Kuna FEI soovib ka rahvuslikke kohtunikke teatud võistlustel rakendada, on vaja nende tase ühtlustada ning kokku leppida, millistele kriteeriumidele Level 1 taseme ametnikud vastavad.

Rahvusvahelise kohtuniku kategooria omistamiseks tuleb sooritada kaks kirjalikku ning üks suuline test. Kõikide testide mõte on eelkõige testida ametniku oskust lahendada kiirelt-operatiivselt takistussõidus ette tulevaid situatsioone, mis ei ole otseselt reeglitega reguleeritud ja millele võib olla mitu nö. õiget vastust. Kirjalikes testides on igas umbes 20 küsimust, mis tuleb vastata suhteliselt napi normiaja piires. Suulisel vestlusel testitakse kohtuniku üldist sobivust antud ametikohale – keeleoskust, väljendusoskust, argumenteerimisoskust, korrektust jm ametnikule olulisi iseloomuomadusi.

Marti Hääle 3. taseme kohtuniku kategooria hakkab kehtima tänavu juulikuus. Mäletamist mööda läbis jaanuris sarnase testi edukalt ka Hillar Talts.