Noorhobuste ülevaatuste finaal

24. oktoobril toimus Tartumaal Kilgi tallis selleaastane Sporthobuste Kasvatajate Seltsi finaalülevaatus, kuhu pääsesid eelülevaatuste parimad noorhobused. Hindamisel olid 2- ja 3-aastased märad ja täkud, ning lisaks sellele anti välja “Best in Show” ja “Parima Eestis kasvatatud hobuse” tiitel.

Nagu ESHS tavaks, oli seegi kord peakohtunik välismaalt – Lars Berglund (foto: Ago Ruus), kes on hinnanud hobuseid nii Rootsis, Saksamaal, Hollandis kui ka Ameerika Ühendriikides.

Parimaks 2 aastaseks märaks sai Thasha JP (i. Terror, ema Velikaja Luga, kes oli omakorda aastal 2003 ESHS finaalülevaatusel parim 2-aastane mära), kasvataja Anu Jürisson, omanik Maris Kartau.

2-a. täkkude seas läks tihedaks rebimiseks, sest kõigil kolmel kohtunikul oli oma favoriit. Võitjaks osutus Number 7 (i. Numero Uno, ei., Potential, kasv. Andres Ruusmann, om. Kert Põldveer), väliskohtuniku favoriit oli Tommy Boy V (i. Tyrol de Muze, ei. Okeans, kasv. Peeter Viiard) ja Toomas Traagelil Close Harmony (i. Favoritas xx, ei. Voltaire, kasv. Hollandis, om. Mihkel Kangur).

Parim 3-aastane mära oli eelmise aasta 2-aastaste vanuseklassi võitja Picatcha (i. A Pikatchu De Muze, ei Dinaar) kasvataja ja omanik OÜ Tooma Tall (foto: Ago Ruus).

3-aastastest täkkudest oodati ilmselt kõige rohkem Team Nijhof omanduses oleva täku Sullivani (i. Stakkato, ei. Pilot, kasv. Saksamaal) esinemist, keda on juba arvestataval arvul kasutatud Eestis seemendusel, kuid temale suutis head konkurentsi pakkuda Butopiar (i. Johnson, ei. Cocktail, kasv. Hollandis, om. ML Investments). Oma klassis võttis siiski parema punktisummaga võidu Sullivan (foto: Ago Ruus).

,,Best in Show“ auhinnateki viis koju 3-a. mära Pikatcha punktisummaga 80,5. ,,Parima Eestis kasvatatud hobuse" tiitli sai täkk Number 7.

Pikem, Raigo Kollomi sulest pärit kokkuvõte on leitav Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi kodulehel: http://www.estsporthorse.ee/index.php

Foto: Ago Ruus

Foto: Elari Aaboja