Õnnetusjuhtumikindlustus ratsutajatele

Meil on hea meel teatada, et IIZI kindlustusmaakler AS pakub ratsasportlastele väga soodsalt õnnetusjuhtumikindlustust.

Õnnetusjuhtumeid on erinevaid: liiklusõnnetused, libisemised, põletused, hobuse seljast kukkumised jm. Ratsaniku või hobuse omaniku jaoks on kõige suuremaks riskiks hobustega töötades viga saada. Õnnetusjuhtumi tagajärjel viga saanud ratsanikule pakub hüvitist just õnnetusjuhtumikindlustus.

IIZI poolt ratsasportlastele pakutav õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab endas surma- ja invaliidsuse hüvitist ning valuraha hüvitist ajutiste vigastuste puhuks. Kindlustuskaitse kehtib ööpäevaringselt s.h ka ratsaspordi võistluste ja treeningute ajal kogu maailmas.

Kindlustushüvitised :

• Invaliidsushüvitis – Invaliidsushüvitist makstakse kindlustatule siis, kui tal tekkib õnnetusjuhtumi tagajärjel püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk invaliidsus. Hüvitiseks makstakse tekkinud puude raskusastmele vastav kokkulepitud maksimaalsest invaliidsushüvitisest.

• Surmajuhtumihüvitis – Hüvitist makstakse pärijatele või soodustatud isikutele juhul, kui kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel.

• Valuraha ehk ajutise vigastuse hüvitis – Valuraha hüvitist makstakse siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatul ajutine kehavigastus nt. luumurd või nihestus. Hüvitise suurus sõltub vigastuse raskussastmest –vastavalt vigastusele makstakse välja teatud protsent hüvitislimiidist.

• Ravikulude hüvitis – Hüvitatakse õnnetusjuhtumi tagajärjel hambaravi ja taastusravi (füsioteraapia, ravikehakultuur) kulud. Lisaks on kindlustatud ka võimalikud meditsiinilistele abivahenditele tehtavad kulutused nt. kulutused karkudele, ratastoolile vms.

Poliisi hinnad sõltuvad valitud hüvitislimiidist, kindlustatud isiku vanusest ja soost. Näiteks IIZI vahendusel sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustuse poliis 14 aastasele ratsutajast tüdrukule, mille kindlustuskatted oleks:

› Surmajuhtumihüvitis 1 300 €

› Invaliidsushüvitis 13 000 €

› Valuraha 3 200 €

› Ravikulud 500 €

Aastase poliisi hind alates 25 €

Kui Te soovite pakkumist või kui Teil tekkis täiendavaid küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

Liisi Pitk

onnetusjuhtum@iizi.net või Liisi.Pitk@iizi.net

Tel. 666 0328

Eesti Ratsaspordi Liit