Poleemika Saaremaal väidetavalt toimuva hobuste väärkohtlemise teemal on üle paisutatud

Nädala algul ilmusid algselt Saaremaa kohalikus, hiljem ka Vabariiklikus meedias artiklid hobuste väärkohtlemise kohta Saaremaal Marika Ige juures, tänaseks on kõnealust talli külastanud ajalehtede Meie Maa ja Saarte Hääl esindajad ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja Aarne Lember. Kokkuvõttes on kaebused kõvasti üle paisutatud, ehkki tallis esineb ka puudusi.

Meedias heideti Saaremaa hobusekasvatajale ette, et hobused on alatoidetud ja hooldamata, söödaks kasutatav hein on vana ning ebakvaliteetne, ühtlasi väideti, et hiljuti on tallis surnud mitu vastsündinud varssa.

Ajakirjanike ja fotograafidega olukorda vaadelnud Lember leidis, et puuduseid tallis küll on, siiski ei märganud tema vaatlejana sedavõrd olulisi möödalaskmiseid, mis võiksid viidata hobuste väärkohtlemisele.

„Loomad ei olnud alatoidetud. Sedagi, et hobused on karvased, ei saa nimetada väärkohtlemiseks, sest talvel hobused töös ei olnud, seega puudus ka vajadus nende pidevaks harjamiseks. Latrid oleks võinud olla muidugi paremas korras, siiski ei olnud need hobustele ohtlikud,“ kinnitas Lember.

Lember lükkas ümber ka väited heina halva kvaliteedi kohta: „Muidugi on väljas seisnud heinarullidel esimene kiht must. Seda sõltumata, kas hein asub võrgus või on pakendatud nööridega. Kuid, kui võtsin välimise kihi ära, nägin sees hobustele toiduks sobivat heina. Latriteski oli mõnel hobusel nähtavalt pisut rohkem heina ees, kui tarvis.“

Põhilist probleemi, surnud varssu kontrollijad ei leidnud, samuti ei leitud viiteid hiljutiste poegimiste kohta.

Siiski leidis omalaadne konsiilium puuduseid. „Mõned hobused olid arvele võtmata. Omanik kohustus selle möödalaskmise korda ajama lähiajal. Samuti on VTA poolt tehtud omanikule ettekirjutus, mis puudutab heakorda,“ selgitas Lember. Lähiajal pidi väidetavalt patustanud talli külastama ka sepp, sest mõne hobuse kabjad vajavad tõesti värkimist.

Tihuse Hobuturismi Talu peremees ja tuntud hobusekasvataja Martin Kivisoo tundis hobusekasvatajate üldise maine pärast muret ning läks ise samuti kaema, kuidas asjad on. Vaadeldu põhjal otsustas ta väljaandele Meie Maa anda omapoolse hinnangu ning see ka avaldati. Kivisoo kohaselt on Maarika Igele kuuluvad hobused Maasis söödetud, joodetud ja nende pidamine rahuldaval tasemel. Hobustel on ka lakukivid.

Hobuste puhul kurdeti nende kängujäämist ning seda, et nende karvkate on tokerjas ja inetu. Kivisoo sõnul ei tuvastanud ta Ige juures ühtegi kängujäänud hobust ning mõistagi on loomad asjatundmatu inimese arvates kammimata väljanägemisega, kuna elavad pidevalt õues ning just nüüd on alanud karvavahetusaeg.

Kivisoo nendib, et igal tegijal on kitsaskohti. Tallid võiksid olla paremas seisus, kuid on samas hobustele ohutud. Seal on ruumi ning teravad esemed puuduvad. Pilt ei tundu kena, kuid hobuse seisukohast midagi ohtlikku pole. Kasvataja on marus, et ajakirjanikud ise ei olnud asja kohapeal uurimas käinudki ning kirjutasid loo lihtsalt kellegi kaebuse peale. Mitmed hobusepidajad on kindlasti isegi kursis selliste kaebustega, kus nn juhuslike pealtnägijate arvates on hobused "kurva näoga", "seisavad õnnetult", "peavad vihmaga õues olema", "karjamaal ei ole piisavalt rohtu", "ei ole kammitud" ja nii edasi.

Veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul on nad olukorraga kursis ning hoiavad pidajal silma peal. Omanikule on tehtud ettekirjutused karjas olevate noorte hobuste märgistamiseks, talli parandamiseks, korrastamiseks ja puhastamiseks. Olukord on Jürissoni sõnul paranenud võrreldes esialgsega, kuid teha veel on. Kontrollimisel on näiteks tuvastatud ülekasvanud kapju, mille kohta on samuti tehtud ettekirjutus.

Enamus ajast peetakse hobuseid siiski koplis ning see on neile ainult kasulik. Ootamatute kontrollide käigus ei ole tuvastatud alatoitmist ning hein ja vesi on olnud korralikud.

Orissaare vallavanema Aarne Põlluäääre sõnul pole nemad küll kohal käinud, kuid usaldavad kohaliku veterinaarkeskuse töötajate hinnanguid.

Lõpetuseks ütles Aarne Lember, et probleemi tõstatanud meediaväljaanded ootavad nüüd juba täiendavaid tõendeid, mis kinnitaksid surnud varssade olemasolu ja mille ilmnemisel jätkatakse teema käsitlemist. Sellel juhul asutakse uurima põhjuseid, mis tingisid süüdistuste esitamise.

Artikleid sel teemal:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-saaremaa-talus-peavad-hobused-elama-lagunenud-tallis-omaenda-mustuses.d?id=64067547

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=47024

http://eestielu.delfi.ee/eesti/saaremaa/orissaare/elu/fotod-maasi-hobused-jaavad-omanikule-alles.d?id=64078291

http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=30764&sec=1

http://saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=30742&sec=1

Pilte: http://pilt.delfi.ee/album/248607/?page=1