Põllumajandusministeerium kuulutas maneežide ehituse eurotoetuste najal taas abikõlbmatuks

1. jaanuaril k.a. jõustus järjekordne Põllumajandusministeeriumi määrus, millega kehtestatati külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise täpsemad nõuded.

Tegu on eurorahasid jagava PRIA jaoks alusdokumendiga, mille alusel jagatakse eesoleva aasta ühed suuremad toetused, kuni 60 000 EUR taotleja kohta aastas. Kahjuks on kõikide muude toetatavate tegevuste kõrvalt taaskord välja jäänud maneežide ehitus. Vaatamata ratsaliidu poolsetele korduvatele taotlustele, pole Põllumajandusnimisteerium pidanud vajalikuks antud diskrimineerivat sätet kõrvaldada. Samas on abikõlbulikud pargid, puhkealad, spordisaalid, ujumiskohad jne., mis annab võimaluse teiste spordialade arendamiseks. Huvilised võivad määrusega tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010091.

Eesti Ratsaspordi Liit