PRIA: hobustega seotud ürituse toimumiskoht tuleb kanda registrisse

Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Suvi on kõige võistluste- ja üritusterohkem aeg aastas ja sellega seoses tasub hobustega seotud ürituste ja võistluste korraldajatel meeles pidada, et ürituse toimumiskohad peavad olema registreeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registris. Küsisime Põllumajandus- ja Toiduameti Loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Kärt Jaarmalt, mida iga ratsaürituste korraldaja kindlasti teadma peab ning mis toimingud tuleb enne võistlust ära teha.

Miks on oluline, et hobustega seotud ürituste toimumiskohad oleksid märgitud PRIAsse?

Eelkõige on see vajalik selleks, et ennetada loomadega seotud haiguste levikut ning korraldada vajadusel õigeaegselt tõrjet mõne nakkushaiguse leviku pidurdamiseks. Seega on järelevalveasutusel (PRIA) tähtis teada kõiki tegevuskohti ehk loomapidamisettevõtteid, kus toimuvad ratsavõistlused või muud hobustega seotud üritused. See tähendab, et PRIA-l on olemas ka vastutavate isikute kontaktandmeid, et vajadusel nendega kontakteeruda.

Miks peavad ettevõtted ennast registreerima PRIA põllumajandusloomade registris?

Veterinaarseaduse alusel peavad kõik ettevõtted, kus peetakse loomi, olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Ürituse korraldaja peab teavitama Põllumajandus- ja Toiduametit vähemalt kümme päeva enne korraldatava ürituse algust ning edastama ka ürituse toimumiskoha.

Kui aga võistlused toimuvad juba PRIA põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas, siis ei ole enam eraldi vaja ürituse toimumiskohta registreerida, sest selles kohas on registreeritud tegevuskoht juba olemas.

Ürituse toimumiskoht (ka hobuste võistluste ja hobuste kokkutoomisega seotud muu ürituse toimumiskohad) loetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/429 alusel ettevõtteks. See tähendab, et ürituse toimumise ajal peetakse seal loomi.

Mida peab korraldaja tegema kui võistluspaare tuleb väljaspool Eestit? Mis reeglid kehtivad välismaale võistlema minejatele?

Kui üritusele tuuakse hobuseid teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, siis selliste hobustega peab kaasas olema TRACES veterinaarsertifikaat, kuhu on sihtkohana märgitud ürituse toimumiskoht ja selle PRIA registreerimise number (EEXXXXX). Ürituse korraldaja peab aegsasti võtma ühendust Põllumajandus- ja Toiduametiga ja taotlema oma ürituse koha lisamist TRACES NT süsteemi ja selle kinnitamist.

Sama süsteem kehtib ka võistlejatele, kes käivad välismaal võistlemas. See tähendab seda, et enne väljasõitu tuleb teha TRACES veterinaarsertifikaat. Selleks tuleb minna PRIA kodulehele, logida sisse ja täita ära “Loomade ja paljundusmaterjali väljaveo sertifikaadi taotlus”.