PRIA koondab Eesti hobuslaste andmed riiklikku keskregistrisse

Hiljemalt 15.detsembriks 2009 valmib Eestis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) asuv üleriigiline hobuslaste registreerimist võimaldav keskne andmebaas, mis on esimene samm püüdmaks luua hobuslaste osas ühtset identifitseerimise ja registreerimise korda Eestis.

Ühtset andmebaasi kasutatakse hobusepidajatele makstavate põllumajandustoetuste menetlemisel juba 2010. aastal, mistõttu on eriti oluline, et iga loomapidaja hoolitseks selle eest, et tema loom oleks aretusühingu poolt keskregistrisse kantud.

Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi aluseks on looma üksainus kordumatu ja eluaegne identifitseerimisdokument – hobuslase pass.

Hobuslaste keskregister saab olema üks osa PRIA põllumajandusloomade registrist, kus hobusepidajal tuleb registreerida ka loomapidamishoone või -ala, kus hobuseid peetakse. Nii ehitist registreeriv loomapidaja kui ka isik, kellele väljastatakse hobuslase pass, peavad ennast registreerima PRIA kliendiks.

Hiljemalt 15. detsembril avatakse PRIA kodulehel avalik veebiteenus, mis võimaldab igal huvitatud isikul otsida informatsiooni konkreetse hobuslase kohta, muuhulgas saada teada, millise aretusühinguga Eestis hobuslane seotud on.

Tulevikus on plaanis veebiteenust edasi arendada, näiteks täiendavate passiandmete registreerimise osas nagu omaniku ja loomapidaja vahetuse, vaktsineerimiste ja ravimenetluste, geneetiliste ekspertiiside, dopingukontrollide ja loomade laboratoorsete tervisekontrollide registreerimine.

Täpsem info täispikas uudises: http://www.pria.ee/et/uudised/pria_infokiri_detsember_2009.html#ePRIA

PRIA