PRIAs registreeriti täna 10 000. hobuslane

Eestis hakati hobuslaste andmeid põllumajandusloomade registrisse koguma 2009. aastal. Sellest ajast saadik on hobuslaste arv registris pidevalt kasvanud ning täna, 17. septembril 2012 jõudis see tähiseni 10 000.

Kümne tuhandes registris registreeritud hobuslane on tänavu 19. märtsil sündinud täkk Teemant, kelle kohta väljastas passi Eesti Hobusekasvatajate Selts.

Teemanti kodukoht on Põlvamaal Mooste vallas Üvasi talus. Perenaine Anne Grünberg ütles, et lisaks Teemantile on talus praegu ka üks poni ning mära.

„Varem oleme kasvatanud Tori tõugu hobuseid. Möödunud aastal sai meie kasvatatud hobune koguni parima eesti tõugu noormära tiitli. Praeguseks on veel alles paar lemmikhobust ja nüüd tegeleme kitsekasvatusega,“ rääkis Anne Grünberg.

Hobuslaste registris registreeritakse lisaks hobustele ka eeslid ja sebrad. Riiklikku põllumajandusloomade registrit peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Tõsi – hobuste liikumisi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ei registreerita, mistõttu osa registreeritud hobuslasi on praegu teistes liikmesriikides. Kui samas vaadata näiteks PRIA-le loomade (sh hobuste) karjatamise toetuse taotlemisel esitatud andmeid, siis asub palju teistes liikmesriikides registreeritud hobuseid Eestis. „Seega võib üsna julgelt öelda, et Eestis kasvatatavate hobuslaste arv on jõudnud kümne tuhande loomani,“ tõdes PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin.

PRIA tänab hobuslaste pidajaid, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi, Eesti Traaviliitu, Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsiooni, Vana-Tori Hobuse Ühingut, Jõudluskontrolli Keskust, Veterinaar- ja Toiduametit ning Põllumajandusministeeriumi koostöö eest ühise keskse andmebaasi loomisel ja ellurakendamisel!

Rohkem infot registri kohta vt http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/hobuslased

PRIA