Psühholoogia seminar: võistluseelne ärevus ja sellega toimetulek

Psühholoogia seminar. Foto: erakogu

24.10 toimus ERL-i ja Harrastajate takistussõidu komiteega koostöös psühholoogia seminar: “Kuidas toime tulla võistluseelse ärevusega“.

https://www.ratsaliit.ee/koolitus/psuhholoogia-seminar/ 

Ajendiks oli 2019 suvel  toimunud Estonian Rising Star tiimile Poppy Blandfordi poolt läbi viidud spordipsühholoogia workshop, mis sai  palju positiivset tagasisidet osalejatelt.

Sealt edasi tekkis idee, et miks mitte teha kõigile ratsaspordiga seotud inimestele psühholoogia koolitus, sest sportlased  olenemata võistlusklassis ja vanusest , on kogenud erinevaid vorme ärevusest. 

Koolituse viis läbi Kristi Luha, kes on ise tegevsportlane ja lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala.

Koolitus ise oli hästi üles ehitatud põimituna Kristi enda loost sportlasena ja ärevusega toimetulekust ning seda toetavast spordipsühholoogiast. Erinevad teemablokid käsitlesid meie aju funktsioneerimise põhitõdesid koos ärevusega seotud sügavamatest põhjustest ning praktilistest näidetest, kuidas toime tulla stressirohkete olukordadega.

Mõtlemapanev koolitus tõi välja treeneri ja lapsevanema  rolli tähtsuse sportlase toetamisel ja suunamisel. Seda eriti laste , noorte, juuniorite ja harrastajate osas. Sama oluline kui on treeneri panus, on sportlase enda võimekus ärevaid olukordi enda jaoks teadvustada ja süstemaatiliselt ennast igapäevaselt arendada.

Koolitus oli väga mõtlemapanev ja tekitas koolitaja ning osalejate vahel põnevaid diskussioone , kuidas aidata oma õpilasi ja trennikaaslasi  paremini võistluseelse pingega toime tulema. 

Kokkuvõtteks tõdesid osalejad, et teema on oluline ja väga vajalik laiemalt teadvustada ning praktiseerida. Sobivaid tehnikaid igapäevaselt harjutades on võimalik parendada oluliselt iseenda vaimset ettevalmistust heaks soorituseks ja maandada pingeid. Ainult läbi enesearendamise saame teha paremaid sooritusi ja tunda positiivseid emotsioone nii võistlusväljakul kui treeningutel.

Loodame tulevikus samalaadseid koolitusi veel teha, et rohkem ratsaspordiga seotud inimesi saaks ennast täiendada spordipsühholoogia teemadel.

 

Urve Aavik

Harrastajate Takistussõidu komitee

tsharrastajad@ratsaliit.ee