Rakendispordi traditsioonide jätkumine Raplamaal – Rapla Rakend 2010

22.-23. mail toimus Lau külas teist korda rakendispordivõistlus „Rapla Rakend“. Kahel päeval võisteldi nii koolisõidus, täpsussõidus kui ka maratonis ühe ja kahehobuse rakenditega.

Paari sõnaga, mida siis need kolm ala endast kujutasid. Koolisõitu sõideti 40×80 meetrisel muruväljakul, kus hobune pidi sooritama erinevaid kujundeid, ringe, peatusi ja tegema seda kindlast järjekorras. Täpsussõidurajal tuli läbida nummerdatud takistused/koonused, mille peal olid pallid. Nende mahaajamise eest said võistlejad karistuspunkte. Sõideti kiirusele ja puhtusele. Maraton koosnes kolmest osast: rännak maastikul 5,4 km, kohustuslik sammu osa 900 m ja kross 5 takistusega kruusakarjääris pikkusega 2,6 km.

Osalejate arv on kahekordistunud

Kokku osales sellel aastal 14 võistlejat ja 18 hobust, mida on kaks korda rohkem kui eelmine aasta. Võistlejate hulgas oli 11 ühehobuserakendit (nendest üks poni) ning kolm kahehobuserakendit. Poni läbis rännakul poole lühema maa, ent krossis suutis raja sama pikalt läbi teha kui temast tunduvalt suuremad hobused. Vasakul: Ponirakend – Gea Kiudorf ja groom Kaisa Solba Tartumaalt.

Eesti sportlastele lisaks osales võistlustules neli Läti rakendit. Kolmevõistluses saavutasidki ühehobuserakendis kolmikvõidu lätlased, kuigi eestlased pakkusid neile head konkurentsi. „Läti meistrivõistlused Eestis,“ nagu ütles esimesel päeval kahevõistluses ühehobuserakendil ja kolmevõistluses paarisrakendil esimesele kohale tulnud Urmas Saks Tartumaalt (fotol).

Seega esimeseks tulid ühehobuserakendite arvestuses kutsarina Andis Pavlovskis ja groom Kristaps Caune hobusel Viskijs. Teisele kohale jäid kutsar Dace Sture ja groom Karlis Sturis hobusel Hipija ning kolmandaks kutsar Zane Rauere ja groom Eduards Krumins hobusel Orkans. Esimese eestlasena platseerus neljandale kohale kutsar Kaspar Kald ja groom Margo Reinhold hobusel Liberia. Raplamaalt parimaks, tubli kuuenda koha, said kolmevõistluses kutsar Ave Kuusemets ja groom Sigrit Lohk hobusel Ulle (fotol).

Hobusele Ulle kuulus ka võistluse kõige vanima osaleja tiitel. Lõpp-kokkuvõttes pälvisid Ave, Sigrit ja Ulle juba teist korda Raplamaa parima rakendi tiitli. Paarisrakendis läks esikoht Tartumaale kutsarile Urmas Saks ja groom Kerli Sääritsale hobustega Estil ja Extrim. Üldse kahe päeva arvestuses kokku võttis Raplamaalt võistlustest osa neli ühehobuse rakendit ja need kõik olid Madise tallist Lau külast.

Rakendispordil on Eestis nii arenguruumi kui ka kõva potentsiaali

Kui nüüd eelmise aastaga võrrelda sportlikke tulemusi, siis on toimunud koolisõidus suur edasiminek. Nii ütlesid koolisõitu hinnanud kohtunikud Kristin Kerem ja Annike Laving. Hobused olid rohkem treenitud, ringid ümarad, liikumised ühtlasemad ning täpsemad, kuid siiski tõid kohtunikud välja ka mahajäämused ja arenemisruumi. Kuna Eestis puudub ametlikult rakendispordi koolisõidu jaoks litsentseeritud kohtunikud, siis olid hindamisele palutud tuntud ratsaspordi koolisõidu kõrgema tasemega kohtunikud.

Võistluse peakohtunik oli Marko Villemson Tartumaalt, kes igapäevaselt treenib ja õpetab ratsahobuseid takistussõidu jaoks. Marko ise on öelnud, et rakendispordi kohtunikutöö on tema hobi. Hetkel ei ole ta veel kordagi võistlustel kutsarina hobust juhtinud, kuid mine tea, millal see tahtmine tuleb. Meie koostöö on Markoga sujunud ja kaks aastat järjest on ta leidnud tee Lau külla hindamaks vastutusrikast kahepäevast võistlust.

Kindlasti kõige põnevamaks võistlusel osutus teine päev, kus rakendid võistlesid vastupidavuses ja osavuses maratonil. Seda näitas ka suur pealvaatajate huvi, autosid muudkui tuli aga juurde ja karjääri servad täitusid uudistajatest. Korraldajatel oli palju tegemist, et inimesi hoida eemale võistlejatele ettenähtud teerajalt.

Raplamaa parimad Ave Kuusemets ja groom Sikrit Lohk hobusega Ulle

Ükski võistlus ei pääse siiski ilma vahejuhtumisteta

Esimene põnev lugu oli krossisõidu ajal teisel kiiruskatsel veetakistuse juures, kus Läti naiskutsar Zane Rauere udis piitsaga nii hobust kui groomi/kallutajat Eduards Krumins`t vankri tagaosas. Nimelt keeldus hobune Maiestro vette minemast ja otsustas lihtsalt seista. Kutsar, unustades enda taga paikneva abikaasast groomi, võttis piitsaga hoogu ja tutaka sai kirja nii mees kui ka hobune. Samas on säärane õnnetus mõistetav, sest viie minuti täitumisel oleks neid ees oodanud diskvalifitseerimine. Neil vedas ja nad said oma suksu siiski liikuma; kiiruskatse läbimiseks kulus kokku 4,5 minutit.

Teine põnev lugu juhtus rännakul. Kuigi rakendihobustel on valjaste küljes silmaklapid, õnnestus Varju Kuusemetsa ja Eve Haggi hobusel Velissa`l siiski silmata rännaku ajal kaunis looduses aia ääres uudistavaid musta-valgekirjute veiste karja. Need tundusid hobuse arvates ohtlikult liikumas tema suunas. Velissa pistis tuhatnelja ajama ja keeldus allumast juhtimisvõtetele. Eve vajutas küll mõlemad pidurid põhja ja lootis, et kummid ratastelt täiesti ära ei kulu. Ent hobune otsustas keset suve sadakond meetrit saanisõitu teha. Edasine maratonirada kulges sammukiirusel, et mitte liiga vara finišisse jõuda.

Kutsar Varju Kuusemets ja groom Ave Kuusemets poniga Reti

Kolmandana võiks välja tuua ülikiire ja osava puujuurimise Tartumaa paarisrakendi poolt. Krossil esimesel kiiruskatsel õnnestus Urmas Saksa poolt juhitud kahehobuserakendil juurida üles kolme meetri kõrgune mänd, sest nad lihtsalt ei pööranud välja ja kaks tugevat raskeveohobust ei nõustunud seisma jääma.

Samuti ei jäänud sellel päeval puudu ka sportlaste hulljulgusest. Lätlaste võistluspaar kutsari Andis Pavlovskise juhtimisel kihutasid julget esimeselt kiiruskatselt teisele liikudes karjääris alla järsakust, mida mööda on ka ratsahobusega raske üles-alla liikuda. Selle riskantse laskumise võttis ette ka Urmas Saks Tartumaalt oma paarisrakendiga. Pealvaatajad hoidsid hinge kinni, et ei Läti ega ka Eesti rakend ümber ei läheks.

Põnevust jagus seega nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele!

Lau külas jätkatakse rakendivõistlustega

Järgmise aasta võistlustulle astumiseks on juba huvi üles näidanud soomlased, leedukad ja tulla tahavad kindlasti ka osalenud lätlased. Seega aastal 2011 maikuu kolmandal nädalavahetusel, on kõik rakendisportlased ja rakendispordihuvilised oodatud Lau külla!

Ja tänusõnad abikäe ulatanuile

Võistluste läbiviimisele aitasid kaasa Madise talli pere, Rünno Leinberg, Aivar Pihelgas, Eesti Hobusekasvatajate Selts, AS Ingle, OÜ Kehtna Mõis, AS Rey, Veskisepad, OÜ Rotaks-R ja väga tublid vabatahtlikud tervest Rapla maakonnast. Aitäh kõigile!