Rakendisportlased arutasid Säreveres tulevikuplaane

Laupäeval toimus Säreveres ratsaliidu eestvedamisel kokku kutsutud ümarlaud rakendisportlastele ning selle spordiala huvilistele, arutati tuleva hooaja kalenderplaani, kuid ka võimalusi muutmaks spordiala Eestis atraktiivsemaks.

Koosoleku avas ratsaliidu peasekretär Siim Nõmmoja, kes lisaks ratsaliidu tegevust kirjeldavale sissejuhtavale sõnavõtule ulatas koos õnnitlussõnadega Urmas Saksale üle tema talli atesteerimist kinnitavad tahvlid.

Järgnevalt arutleti sedakorda juba Marko Villemsoni juhtimisel rakendisportlaste tuleva aasta hooaja üle. Arutelu käigus märgiti, et spordiala populariseerimiseks on kavas järgmisel aastal korraldada võistluseid üle Eesti, jagades sel viisil algajatele rohkem kogemusi, julgustades ühtlasi osalema tuleva aasta Eesti Meistrivõistlustelgi.

Eraldi peatuti koolitusküsimustel, nenditi vajadust omada Eestis rohkem kvalifitseeritud korrapidajaid, tunnistati, et võistlusradade ehitajad peaksid isekeskis rohkem vahetama kogemusi radade ja takistuste ehitamise osas.

Koosolekul lepiti kokku rakendivõistluste tuleva hooaja kalenderplaani esialgne kondikava, mille täiendamise ning koordineerimisega hakkab tegelema Marko Villemson.

Eesti Hobusekasvatajate Selts