Ratsaliidu arengukava mõttekojad on jõudnud poole peale

Möödunud nädalal käivitas Eesti Ratsaspordi Liit oma järgmise kuue aasta arengukava koostamise protsessi, mille arutamiseks koondatud neljast mõttekojast on tänaseks edukalt maha peetud pooled.

Arengukava arutelukoosolekutele on eelkõige kaasatud ratsaliitu kuuluvate klubide esindajaid, treenereid, erinevate tasemete ja alade sportlasi, tallide omanikke koostööpartnereid ning teisi oma ala arvamusliidreid. Seni peetud kahest kohtumisest Tartumaal ja Ruilas on osa võtnud üle neljakümne inimese ning vähemalt teist samapalju oodatakse ka järgnevatele mõttekodadele.

Peetavate koosolekute eesmärgiks on kaasata ratsaliidu arengukava suundade väljatöötamisse kõiki Eesti Ratsaspordi Liidu liikmeid ja erinevaid ratsaspordi huvigruppe. Seda selleks, et tuleviku eesmärkide püstitamise protsess oleks läbipaistev ja arengukava aitaks lahendada reaalseid probleeme ning viia Eesti ratsasport aastaks 2020 uuele tasemele.

Peetavatel kohtumistel on fookus eelkõige neljal teemavaldkonnal, milleks on ratsaspordi kandepind ühiskonnas, treeneritöö, saavutussport ja hobused. Lisaks mõttekodades arutatule võetakse arvesse ka kõiki teisi ratsaliidule laekunud konstruktiivseid ettepanekuid eelpool loetletud teemadel. Ettepanekud on kuni 20. märtsini oodatud e-maili aadressile tatjana.kiilo@gmail.com.