Ratsaliidu Rohelise Kaardi programm tegi avalöögi

Neljapäeval, 30. juunil anti Tartumaal Nõo ratsaklubi Ecu tallis kätte esimesed Rohelise Kaardi programmi märgid ja raamatud.

Ratsaliidu poolt algatatud ja atesteeritud treenerite poolt heaks kiidetud Rohelise Kaardi (RK) programm on tänaseks käivitunud. Ratsutamise algkoolituse õpetuse läbis Tartumaal Ecu tallides esimesed 17 ratsutamishuvilist noort. Programmi juhtinud treener Kristina Arme sõnade kohaselt toimus kaks pikka (ca 3 tunnist) teoorialoengut, umbes 2 kuu pikkune praktiline koolitus ning omandatud teadmiste kontroll praktilise testraja läbimise kaudu. Kõik RK koolituse läbinud ratsutajad said vastava Rohelise Kaardi märgi, mida võib auga kanda oma võistlusriietusel, ning treeneri allkirjaga raamatu.

RK raamat tutvustab RK programmi, räägib hobuste kohtlemisest ja võistluseetikast, ohutusest tallis-ja treeningul, samuti on ära toodud hobuse tervise meelespea ja -esmaabi ning tegevusjuhised õnnetuse korral. RK kaardi omaniku edaspidise sportliku arengu jälgimiseks on RK raamatus ka Järguraamatu leheküljed. Järguraamatu osas saab iga ratsasportlane ise jälgida oma taset ja kanda vastavad taseme järgud ka raamatusse. Lisaks eeltoodule leiab RK raamatust veterinaaride- ja erinevate teenusepakkujate kontakte ning palju muud huvitavat.

Eesti Ratsaspordi Liit tänab Eva-Maria Vint-Warmingtoni RK programmi väljatöötamise eest ja Kristina Armet esimese koolituse läbiviimise eest! Rohkem infot RK programmi kohta leiate ratsaliidu kodulehelt

Eesti Ratsaspordi Liit