Ratsaliidu uus infosüsteem Ratsanet muudab spordielu korraldamise tõhusamaks

Ratsaliit lõpetas käesoleval nädalal uuele infosüsteemile Ratsanet ülemineku esimese etapi. 2017. aastaks valmivast süsteemist planeeritakse kujundada Eesti ratsaspordi keskne inforegister.

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Siim Nõmmoja sõnul hakkab uus süsteem lihtsustama ratsaliidu büroo ülesannete täitmist ning säästma nendele kuluvat aega. Samuti parandab loodav süsteem ülevaadet sportlastest ja hobustest, lihtsustab kontrolli võistlejate-hobuste vastavusele konkreetsel võistlusel osalemiseks ning võimaldab koguda vajalikku statistikat spordiala arengute analüüsimiseks. „Uue infosüsteemi idee on see, et jääb vähemaks nn. käsitööd ja dubleerimist ning informatsiooni sisestamine ja kasutamine on edaspidi oluliselt lihtsam ning süstematiseeritum. See tähendab, et meil on edaspidi rohkem andmeid ja ressursse, et oma tegevust ja arengut paremini analüüsida ning sellest tulenevalt ka edasisi ettevõtmisi planeerida,“ selgitas Nõmmoja. Tema sõnul saab seeläbi Ratsanet.ee keskkonnast Eesti ratsaspordi keskne register, kus andmed liiguvad süstematiseeritult nii inimestelt organisatsiooni suunas kui ka vastupidi. Hetkel on uuendatud inimeste, sh. sportlaste ja klubiliikmete register ning hobuste register, mis sünkroniseerib igapäevaselt oma andmeid Jõudluskontrolli Keskuses.

Üks suuri Ratsanet.ee-le üleminekuga tekkivaid uuendusi on andmete avalikustumine, tänu millele saavad ratsaspordi edendajad ja kõik huvitunud (sh. sportlased, treenerid, kohtunikud, ametnikud, hobuste omanikud, klubide esindajad jt.) vajalikule infole ise otse ligi. Samuti hakkab läbi Ratsaneti toimima ratsaspordiklubisse kuulumise kohta teavitamine ning järkude, litsentside ja hobuste registreerimine. „Kõigil registreeritud sportlastel on registris oma profiil, kust ta saab ise kontrollida oma andmeid, seal hulgas ka litsentsi kehtivust. Lisaks on klubidel võimalus ise oma andmeid täiendada ning hallata kõigi oma liikmete, seal hulgas ka mittesportlaste, nimekirja,“ selgitas Nõmmoja.

Tema sõnul on uuele inforegistrile üleminekul suur töö tehtud, kuid ees ootavad veel mitmed arendused eesmärgiga panna toimima süsteem, mis looks igale ratsaspordiga seotud isikule oma individuaalse lehe, kus kajastuksid tema võistlustulemused ja saavutused ning kus hobuste omanikud ja aretajad saaksid jälgida hobuste edusamme spordis. „Ratsaneti juurutamise visiooniks on idee, et võistlustele registreerumine ja võistlustega seotud info üleüldine haldamine toimuks tulevikus ühtse süsteemi kaudu nii, et edetabelite uuendamine ja saavutatud järkude omistamine sportlastele toimuks automaatselt peale iga võistlust. Tegeleme aktiivselt selle suure eesmärgi poole püüdlemisega ning loodetavasti saab see lähimate aastate jooksul ka teoks,“ lisas Nõmmoja.

Kui uue infosüsteemi esimene etapp ehk inimeste ja hobuste andmete üleviimine on tänaseks edukalt lõpuni viidud, siis uuele lahendusele ülemineku järgmise sammuna tehakse võimalikuks pangalingi kaudu litsentside ja teenuste eest maksmine. Plaanide kohaselt saab see teoks hiljemalt tuleva aasta alguseks. Täielik üleminek uuele infosüsteemile Ratsanet peaks valmis saama hiljemalt 2017. aastaks.

Tähelepanu! Seoses vanadest baasidest info ülekandmisega uude süsteemi võib esineda mõningaid andmete ebakorrektsusi, mida märgates palume ühendust võtta Ave Taltsiga aadressil ave@ratsaliit.ee. Samuti on oluline, et kõik ratsaliidu liikmesklubid teataksid samal e-mailil, kellele klubi esindajatest andmete sisestamist ja muutmist võimaldavaid administraatori õigusi soovitakse.

Eesti Ratsaspordi Liit tänab OÜ-d Softexpert, Ave Taltsi ning Tatjana ja Martin Kiilot suure töö eest Ratsaneti juurutamisel.

Ratsanetiga saab tutvuda aadressil www.ratsanet.ee.

Eesti Ratsaspordi Liit