Ratsaliit kinnitas ratsutamistreeneritele uued kutseandmise eeltingimused ning tasemete määratlused

21.novembril 2013. a. kinnitas SA “Kutsekoda” Kultuuri kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise korra. Tulenevalt sellest kehtestas Eesti Ratsaspordi Liit uuendatud ratsutamistreenerite kutseandmise eeltingimused ning treeneritasemete määratlused.

Treenerikutse andmise uuendusega kaasnenud suurimad muudatused on järgmised:

– Kui varem määratleti treeneri taset järgarvudega alates esimesest tasemest, siis tulenevalt Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistikust (EKR) antakse alates käesolevast aastast välja tasemeid järgmiselt EKR – 3 (abitreener, endine I tase), EKR – 4 (nooremtreener, endine II tase) ning EKR – 5 (treener, endine III tase).

– Treenerikutse taotleja ratsutamisoskust kontrollitakse vaid esimesel tasemel ehk EKR – 3 kutse omandamisel. Kontrollitavad tasemed on järgmised: KS – Lraskem, TS – 110 cm. Samuti peab treenerikutse omandajal olema ette näidata maastikusõidukogemus ning fikseeritud võistlustulemus ühel alal eelpool nimetatuist.

– Kutse omandajal peab iga taseme omandamisele eelneva 4 aasta jooksul olema sooritatud esmaabikoolitus.

– Abitreeneri kutse omandajal peab olemas olema Roheline Kaart ning tal peab olema õigus Rohelist Kaarti ka väljastada.

– Abitreeneril (EKR – 3) peab olema ette näidata läbitud õppepraktika koos juhendaja soovitusega

– Treeneritaseme tõstmisel ja taasatesteerimisel lisandusid uued nõudmised ka treeneri õpilastele

– Treenerikutse omandajatelt nõutakse vähemalt 3-aastast erialast töökogemust, mida ei saa enam asendada kehakultuurialase kõrghariduse ja täiendkoolitustega.

Uute eeltingimuste ja nende väljastamise korraga saab tutvuda ratsaliidu kodulehel ning selleks spetsiaaliselt loodud treenerikoolituse lehel.

Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks tuleb pöörduda ratsaliidu koolitus- ja arendusprojektijuhtide Therje Prohorova või Merle Männiku poole.

Eesti Ratsaspordi Liit