Ratsaliit kinnitas uue arengukava

Eesti Ratsaspordi Liidu juhatus kinnitas organisatsiooni uue arengukava järgmiseks kuueks aastaks. Kinnitatud dokument sisaldab ratsaliidu eesmärgid ja tegevusstrateegia aastani 2020, mille abil soovitakse muu hulgas jõuda 10 populaarseima spordiala hulka Eestis.

Arengukava koostamisel lähtuti liidu liikmesklubidelt ning ratsaspordi siht- ja sidusrühmadelt saadud tagasisidest, mille kogumiseks viidi üle Eesti läbi neli mõttekoda. Arengukava koostamise koordinaatori Tatjana Kiilo sõnul näitasid ühised arutelud, et organisatsiooni sees on palju innovaatilisi ideid, kuidas viia Eesti ratsasport uuele tasemele. „Väga innustav oli näha, et erinevate ratsaspordi distsipliinide esindajaid ühendab armastus ratsaspordi ja hobuste vastu ning soov pannustada oma isiklikke ressursse ja aega ratsaspordi arengusse,“ ütles Kiilo.

Tema sõnul leidsid arengukavas kajastust nii praegused väljakutsed kui ka liidu tugevused ja arenguvõimalused, mille abil on võimalik tulevikus üheskoos edasi minna ja panna alus uuele arengule. „Arengukava elluviimisel on keskne roll mitte ainult Eesti Ratsaspordi Liidu tegevjuhtkonnal, vaid ka klubidel, treeneritel, erinevate tasemete ja alade sportlastel, tallide ja hobuste omanikel, koostööpartneritel ning teistel arvamusliidritel. Tegevjuhtkonna missioon on viia arengukava ellu koos ratsaspordi siht- ja sidusrühmadega, eesmärgiga viia ratsasport uuele tasemele, nii populaarsuselt kui ka spordisaavutuste poolest,“ selgitas Kiilo, kelle hinnangul on arengukava elluviimise eelduseks tihe koostöö erinevate osapoolte vahel nii ratsaspordiga seotud kogukonna sees kui ka väljaspoolt, sh ka rahvusvahelisel tasemel.

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Siim Nõmmoja sõnul võib Eesti ratsaspordi senise arenguga rahule jääda. „Ratsaspordi populaarsus kasvab – meil on palju uusi sportlasi, hobusomanikke, talle, oluliselt on paranenud infrastruktuur ning toimub palju rahvusvahelisi võistlusi. Ratsaliidu sooviks on jätkata arengut samas tempos ja tagada, et see areng oleks jätkusuutlik. Usun, et värskelt valminud arengukavas seatud eesmärgid on meile jõukohased, kuid selleks, et need realiseeruks, on tõesti vaja tihedat koostööd teha,“ kinnitas Nõmmoja.

Eesti Ratsaspordi Liit soovib tänada kõiki arengukava koostamises osalenud inimesi: Aili Ruul, Ain Unt, Alla Gladõsheva, Andres Tuvi, Andri Sabrodin, Annika Õkva, Annike Laving, Ants Sähka, Anu Pärisoo, Astra Nilk, Dina Ellermann, Gea Kiudorf, Helen Roosimägi, Helene Proover, Heli Hussar, Hillar Kald, Ivar Arme, Jaak Kalda, Jaanus Berkmann, Kadri Kullerkupp, Kaie Mihkra, Kairi Dräbtsinskaja, Karin Sild, Kaspar Kald, Kati Leutonen, Katrin Lipp, Koit Tikk, Krista Raidmets, Kristi-Liis Koppel, Kristina Arme, Külli Marrandi, Küllike Tohver, Külliki Sinikas, Lembit Kalev, Liidia Unt, Liis Liblikmaa, Mariann Vendt, Marika Vunder, Maris Kartau, Marit Künnapuu, Natalia Shois, Nicolai Skjoldby, Piret Hommuk, Raigo Kollom, Reelika Lipp, Reet Jänes, Reet Proover , Risto Märtson, Ruudo Vatsel , Sirje Argus, Sven Shois, Tarmo Kutsar, Teet Juul, Triin Tohver, Triin Vahimets, Urmas Kõrgvee, Õnne Halliko, Ülle Voolaine. Samuti võttis arengukava väljatöötamisest osa ratsaliidu tegevjuhtkond: Siim Nõmmoja, Riina Pill, Merle Männik, Ave Talts, Eva-Maria Vint-Warmington, Joosep Tikk, Marko Villemson, Kartin Liiv, Tatjana Kiilo, Mailis Timmi.

Arengukavaga on võimalik tutvuda siin:http://www.ratsaliit.ee/est/g13s4471

Eesti Ratsaspordi Liit