Ratsaliit töötas välja rohelise kaardi ja sportlaste järgusüsteemi

Alates käesolevast aastast hakatakse Eestis juurutama kahte uut ratsaspordi regulatsiooni, rohelist kaarti ja järgusüsteemi, mis aitavad paremini süstematiseerida ratsutamise õpetust. Nimetatud "tööriistad" hakkavad tulevikus hõlbustama eelkõige ratsutamistreenerite tööd.

Rohelist kaarti hakatakse välja andma algajatele ratsanikele, kes on läbinud turva- ja ohutustehnika koolituse ning vähemalt 20 tundi ratsutamise algõpetust. Rohelise kaardi omanik peab tundma hobustega käitumise korda ning teadma hobustega ja tallis tegutsemisega seotud turvalisuse ning ohutuse reegleid. Samuti peab ta olema võimeline juhtima hobust iseseisvalt sammus, traavis ja galopis ning suutma läbi sõita lihtsa kombineeritud skeemi. Roheline kaart väljastatakse ratsanikule treeneri avalduse alusel ning see on ühekordne ja kehtib tähtajatult. Roheline kaart kaasneb automaatselt kehtivate litsentsidega. Alates 2012 on roheline kaart kohustulik kõigis ratsaliidu poolt atesteeritud tallides.

Sportlaste järgusüsteem on aga mõeldud ratsutamisega tegelevatele ratsaliidu litsentsiga sportlastele. Järgusüsteemi aluseks on tegevsportlaste jaotus vastavalt sportlikule tasemele. Kokku kuulub järgusüsteemi neli erinevat klassi: III, II, I ja Meistri klass. III järgu väljastamine sportlasele eeldab ERL litsentsi omamist. III ja II- järgu taotlemisel on soovitav täita koolisõidu ja takistussõidu normid. Vastava taseme kinnitamine ning järgu märgi väljastamine toimub ametlike ERL või FEI kalenderplaani võistlustulemuste alusel, sportlase poolse vormikohase avalduse alusel.

Ratsaliit loodab, et mõlemad uued süsteemid motiveerivad sportlaseid ning treenereid veelgi paremate tulemusteni jõudmisel. Nii rohelise kaardi kui järgusüsteemi regulatsioonid on läbi arutatud kõikide alakomiteedega ning treenerite-ja klubide koosolekutel. Lõplik variant kujunes paljude kompromisside ja vaidluste tulemusel ning peaks vastama Eesti tänasele ratsaspordi tasemele ja eesmärkidele.

Uuendused viiakse sisse järk-järgult 2011.a. jooksul. Selleks, et uued süsteemid ladusalt käivituksid, planeerib ratsaliit avatud selgitavaid seminare, kuhu on oodatud eeskätt atesteeritud treenerid.

Vaata lisaks uuenduse lühitutvustust lisatud failist.

Eesti Ratsaspordi Liit