Ratsutamistreenerite ümarlaud

Ratsutamistreenerid kogunesid esimest korda ühisele töökoosolekule.

Neljapäeval, 28. oktoobril, kogunesid atesteeritud ratsutamistreenerid Saku Suurhalli ühisele töökohtumisele, et arutada vastutusrikka treeneritöö küsimusi. Eestis on hetkel 70 atesteeritud ratsutamistreenerit, kellest oli kohale tulnud 17 erineva taseme esindajat. Esimese päevakorrapunktina võeti arutamisele treenerite koolitus. Ühiselt leiti, et treenerikoolituse põhiküsimus on ühine arusaamine sellest, milline peaks olema ratsutamise algõpetus tervikuna. Treenerite jätkukoolituse raames tuleks tulevikus läbi viia ühiseid treeningtunni läbiviimise koolitusi. Lepiti kokku, et 2011 korraldatakse ühiseid seminare, kus ratsastamise õpetamist koordineerib Alla Gladõsheva ja takistussõidu osa Riina Pill.

Teine tähtis teema, mida käsitleti, oli laste ja noorte treeningtöö. Riina Pill rõhutas taaskord, et treener pole mitte ainult tehniliste oskuste edasiandja! Treeneritöö on siduda laste, lapsevanemate, hobuse-ja talliomanike, toetajate ja klubi huvid ühtseks tervikuks, selge sportliku eesmärgi nimel. Väga oluline on leida grupist üles andekad, sageli majanduslikult mittekindlustatud noored, ning aidata neil saavutada häid sportlikke eesmärke. Jutuks tuli ka treenerite esitlemise ja turundamise oskus. Oluline on, et treener omaks kodulehte ja kindlat tunniplaani, oskaks lapsevanemale anda nõu võistluse jms. eelarvete koostamisel, hobuse ostmisel jne.

Ratsaliit tutvustas töös olevat "Rohelise Kaardi" projekti. Ühiselt leiti, et see aitab tagada parema turvalisuse ja annab ülevaate algõpetuse tasemest. Koosoleku lõpuks võeti vastu ka üksmeelne otsus, kinnitada heaks ERL ratsutamistreeneri eetika ja käitumise koodeks. Koodeks annab üldised käitusmijuhised, põhimõtted ja hea tava, milles saavad lähtuda treenerid ise aga ka treeneritega suhtlevad isikud. Koosoleku lõppedes leiti, et selliseid töökohtumisi tuleks ka edaspidi korraldada.

ERL