Reklaami oma hobustega seotud teenust Rohelise Kaardi programmi raames

Rohelise Kaardi programm on Ratsaliidu üks viimase aja ulatuslikumaid ettevõtmisi, mis ei puuduta mitte ainult sportlasi, vaid kõiki Eestis ratsutamisega tegelevaid inimesi. Soodne reklaamivõimalus avaneb hobustega seotud teenusepakkujatele RK raamatus, mille saavad kõik Rohelise kaardi omanikud ning samuti kõik 2011. aastal ERL võistluslitsentsi lunastanud sportlased. See tagab trükise leviku kõikide hobustega seotud teenuste tarbijaskonna hulgas, hõlmates nii meie ratsakoolide õpilasi ja nende perekondi, harrastushobustega tegelejaid kui ka võistlevaid ratsasportlasi.

RK raamat on A6 formaadis (105 x 148 mm) ning värvitrükis raamatuke, mis sisaldab meie hobuseinimestele igati vajalikku infot: RK programmi lühitutvustust, kokkuvõtet FEI reeglitest hobuste kohtlemise ja võistluseetika kohta, põhilisi ohutusreegleid tallis ja treeningul, hobuse tervise meelespead (terve hobuse elulised näitajad, lihtne esmaabi, millal helistada vetarstile), tegevusplaani tallis või treeningul juhtunud õnnetuse puhuks jne. Samuti on raamatus ära toodud ERL poolt atesteeritud tallide, ratsakoolide ning ratsateenuse pakkujate nimekiri ja kontaktandmed. Kuna RK raamat sisaldab ka järguraamatu lehti, siis juba seetõttu on see trükis mõeldud pikemaks säilitamiseks.

Tahaksime RK raamatusse koondada ka teiste hobustega seotud teenuste pakkujate infolistingud ja reklaami, muutes raamatukese praktiliseks minikataloogiks, mille abil võib leida vetarstide, seppade, hobusekasvatajate, ratsavarustuse, söötade, heina, treilierite jne müüjate ja muud hobusepidamisega seotud vajalikku kontaktinfot. Sellist praktilise hobu-info kataloogi Eestis hetkel ei ole, kuigi vajadus selleks on olemas juba ammu.

Garanteeritud infolisting on väga soodsa hinnaga ning sisaldab teenusepakkuja nime, aadressi, kontakttelefoni ja kodulehe olemasolu korral ka selle aadressi. Listingu kehtivus on 2 aastat, sest RK raamat kuulub uuendamisele iga 2 aasta tagant. Samuti pakume välja limiteeritud mahus reklaamipinda, kus teenusepakkujal on võimalik oma tegevust lähemalt tutvustada. Kuulutuste jaoks saab reklaamipinda osta terve või poole lehekülje kaupa.

Kuna RK raamat ilmub sel aastal esmakordselt, siis pakume seekord reklaamivõimalust SOODUSHINNAGA!

Garanteeritud infolisting: 15 EUR

1 Lehekülg (105 x 148 mm): 175 EUR

½ Lehekülge (105 x 74 mm): 95 EUR

Reklaamipinna ostjale on infolisting TASUTA

Infolistingute ja reklaami hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Listinguid ja reklaamkuulutusi ootame näiteks:

· Tallidelt ja ratsutamisteenuse pakkujatelt

· Hobusekasvatajatelt ja -müüjatelt

· Treeneritelt ja ratsastajatelt

· Hobu- ja ratsavarustuse müüjatelt

· Sööda ja allapanu müüjatelt (jõusöödad, hein, saepuru jne.)

· Hobutransporditeenuste pakkujatelt

· Tallisisustuse ja seadmete müüjatelt

· Vetarstidelt

· Seppadelt

· Muudelt hobuste ja ratsutamisega seotud teenuste pakkujatelt

Kui tunnete huvi listingute või reklaami vastu 2011 RK raamatus, palun võtke ühendust Eesti Ratsaspordi Liiduga erl@sport.ee kindlasti enne 20. aprilli, 2011.

Eesti Ratsaspordi Liit