Selgitati Vabariigi parimad tori tõugu noorhobused

Laupäeval, 20. augustil kogunesid Tori Hobusekasvanduses Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt korraldatud tori tõugu noorhobuste üleriigilistele jõudluskatsetele kaksteist noortäkku ja seitse noormära.

Kaheaastastest säilitusprogrammis osalevatest noortäkkudest tunnistati parimateks Jäneda Hobusekasvanduses sündinud täku Hilbek (13533T) raudja värvuse ja heleda lakaga poeg Hiilgus ja Läänemaal Topi talus kasvatatud täku Premial (13571 T) järglane Portugal. Noortäkud paistsid silma hea tõutüübi, korrektse kehaehituse ja heade allüüride poolest. Mõlemaid täkke hinnati kõrgema auhinna väärilisteks. Parima noortäku tiitel omistati täkule Hiilgus.

Hiilgus

Portugal

Aretusprogrammis osalevatest täkkudest hinnati kõrgelt Järvamaal Tiit ja Made Talve talus sündinud täkku Clipper ja Aldo Vaani Topi talus (Läänemaa) kasvatatud täkku Potsdam. Mõlemad täkud näitasid ülevaatusel eriti häid liikumis- ja hüppeomadusi. Kõrgema auhinna vääriliseks tunnistati täku Casanova (13581 T) ja mära Barby (24235 T) raudjas järglane Clipper.

Clipper

Potsdam

Noormäradest tunnistati parimaks Valgamaal Palupera vallas Kaja Väärsi talus sündinud kollane mära Viva. Täku Vahur (13647 T) järglane paistab silma eelkõige väga hea iseloomu ja töötahtega. Kaja Väärsi sihikindla töö tulemuseks tori tõu kasvatamisel ja aretamisel on märale Viva tiitli "Parim tori tõugu noor mära 2011" omistamine.

Viva, omanik Kaja Väärsi, autasustab Olev Saveli

I auhinna väärilisteks tunnistati samuti Viljandimaal Linda Leemetsa kasvatatud Vembu, Sirly Viirmaa (Pärnumaa) Hiwanna, Karin-Juta Aarma (Raplamaa) kasvatatud Vauja Tori Hobusekasvanduse mära Hestia. Need suurepärased tori märad on kindlasti vajalikud tõu tuleviku kindlustamiseks.

Vembu

Hiwanna

Vau

Hestia

Parimate tori tõugu noorhobustega on võimalik tutvuda 3. septembril Tartumaal Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis toimuval näitusel Tõuloom 2011.

Eesti Hobusekasvatajate Selts; fotod: Krista Sepp