Sepp Aadi Pärteli auto ja töövahendid hävisid tulekahjus, ratsutajad korraldavad korjanduse

Kolmapäeval, 9ndal märtsil puhkes Sassi Talu territooriumil Pärnumaal õnnetus, mis küll lõppes ohvriteta, kuid põhjustasid sepp Aadi Pärtelile ja ühele kohalikule hobuseomanikule suurt majanduslikku kahju. Nimelt põlesid maha nii Aadi auto kui töövahendid, lisaks ka üks kõrvalseisnud treiler ning talli lähistel hoiustatud põhurullid.

Tuli sai alguse Aadi sõiduautost, kus ta oli mõni aeg enne tulekahju puhkemist suitsetanud. Auto asus vaid 5-6 meetrit tallist eemal ja põles maani maha ühes selle kõrval seisnud treileriga. Kui sepp tulekustuti haaramiseks autoukse avas, lahvatasid leegid võimsalt välja ja enam ei saanud midagi teha. Tuli levis ka põhuhunnikusse ning turbahoidlasse, mis on eriti ohtlik, sest turvas võib väga salakavalalt hõõguma jääda.

"Olen kategooriliselt igasuguse suitsetamise vastu tallis ja selle ümbruses selleks mitte ettenähtud kohtades, sellepärast Aadi autosse läkski," kommenteeris talli perenaine Malle Aava, kes tormas paksu musta suitsu peale maneežist õue.

"Ma olen muidugi väga õnnelik, et kõik jäid terveks ja tuul oli sel päeval teiselt poolt, vastasel juhul oleks tuli tallidesse levinud. Aadi peale ma pahane ei ole, austan teda kui vana kogenud hobusemeest ja ega tema ei ole ainus, kes suitsetab. See oli lihtsalt väga õnnetu õnnetus ja Aadi oli ikka väga kurb. Samas panen kõigile südamele, et suitsetamist tallide ümbruses rohkem jälgitaks, parem seda seal üldse mitte teha, sest tegemist on vägagi tuleohtlike materjalidega, elusolenditega ja samas ka spordiasutustega."

Sassi Talu perenaine ja hobumaailm.ee meeskond juhivad kõikide tallis liikuvate inimeste tähelepanu sellele, et just nüüd, mil kevad tulemas ja ümbrus hakkab kuivemaks muutuma, tuleks tuleohutusele erilist rõhku panna. Tallide omanikud peaksid reguleerima seda, kus talli ümbruses tohib üldse suitsu teha, varustaksid tallid tulekustutitega ning koolitaksid välja oma töötajad, et nad teaksid, kuidas õnnetuse korral tegusteda. Tuleb arvestada, et tuuled on kevadeti päris võimsad ja tuli levib tegelikult palju kiiremini kui oskame karta.

Aava meenutab, kuidas aegu tagasi põles samamoodi suitsetamise tõttu maha nende Rootsi kolleegide tall. "Kindlasti tehke kindlaks juba täna, et päästeamet teab teie talli asukohta, sest kui tuli lõõmab, siis on juba hilja seletada. Soovitan ka jälgida, et suitsetamise reeglid kehtiksid kõikidele ühtmoodi, sest ilusate ilmade saabudes hakkab tallidesse rohkem nn. võõraid inimesi ja külalisi sattuma, " kommenteeris Aava.

Kuuldes Aadit tabanud õnnetust, otsustasid ratsasportlased takistussõitja Andres Udekülli sõnul osutada legendaarsele sepp-rautajale abikäe ning organiseerida korjanduse. Sportlased paluvad Aadi toetuse kanda järgnevatel rekvisiitidel: Aadi Pärtel, Swedbank a/a 221016979263.