Skandinaavia ratsaspordi liidud väljendasid FEI-le saadetud kirjas muret hobuste heaolu üle

Rootsi, Norra, Soome ja Taani ratsaspordi liidud pöördusid FEI peasekretäri poole ühisavaldusega, milles juhivad tähelepanu vajadusele pöörata hobuste heaolule senisest suuremat tähelepanu. Möödunud nädalavahetusel Göteborgi Horse Show raames toimunud rahvusvahelise hobuste heaolu käsitleva kohtumise tulemusena kirjutasid alla neli Skandinaavia ratsaspordi liidu peasekretäri.

Pärast mitmeid avalikkuse ette jõudnud juhtumeid, mis on paljastanud vastuvõetamatud treeningmeetodid, on kirja esitajate sõnul ilmselge, et tuleb tegutseda ühiselt rahvusvahelisel tasandil. Avalduses toonitatakse, et hoolimata senistest pingutustest tuleb veel palju tööd teha, et tagada hobuste heaolu igal ajal ja seeläbi säilitada sotsiaalne litsents nii rahvusvahelisel kui rahvuslikul tasandil.

Kuna armastus hobuste vastu on ratsaspordi aluseks, on hobuste heaolu küsimus ratsaspordi kogukonna jaoks võtmeküsimuseks. Esialgu soovitakse keskenduda koolisõidule, kuna see ratsaspordiala on hetkel kõige suurema tähelepanu all.

Avalduses tehakse ettepanek arutada murekohti ja töötada välja lahendused koolisõidu foorumil (Global Dressage Forum). Minevikus on mitmeid algatused, mis on toonud kaasa positiivsed muutused spordis, saanud alguse just sealt. Konkreetsemalt tehakse ettepanek keskenduda kahele küsimusele- kohtunike töö ja väljaõpe ning noorhobuste võistlused. Kohtunike töös soovitakse näha suuremat läbipaistvust hindamisel ja samuti tehakse ettepanek tuua hindamisse tagasi üldmulje hinded.

Samuti tahetakse avada arutelu selle üle, mis eesmärki kannavad endas noorhobuste meistrivõistlused. Kas need toimuvad selleks, et valmistada noored hobused ette saavutusspordiks või toimuvad nad kommertslikel, ärilistel, põhjustel?

Ühisavalduse algatas Rootsi ratsaspordi liit ja sellega liitusid Norra, Soome ja Taani ning FEI-le saadeti pöördumine esmaspäeval, 26. veebruaril.