Stiilivõistlus ja stiilipidu üheskoos – Uuemõisa kolhoosikas

Järgnev artikkelgi on esitatud vastavalt Uuemõisa ürituse stiilile – kolhoosikas – samas võtmes.


Laupäeval, 20. septembril,  kui Uuemõisa kolhoosis oli lõpetatud viljakoristus, otsustas juhtkond pühendada eduka plaanitäitmisega lõppenud põllumajandusaasta lõpetada paljude kohalike rõõmuks meeleoluka takistussõiduvõistlusega.


 
Ratsasport on viimastel aastatel kujunenud Uuemõisa kolhoosi esimehe seltsimees A. Udekülli sõnul nende tööka kollektiivi auks ja uhkuseks. Aktiivselt on spordigruppidega liitunud praktiliselt kõik kohaliku komsomolirakukese esindajad, esindatud on ka naaberkoolide pioneerid. Kolhoosi peaökonomist P. Kurisoo lisas, et igaaastased kolhoosidevahelised võistlused on kujunemas traditsiooniks, tänavu osalesid sportlased üle kogu ENSV.

 

   Seltsimehed A. Udeküll ja P. Kurisoo sportlasi üha uutele saavutustele tiivustamas

 

 

Mõlemad kolhoosi juhtivtegelased pidasid oluliseks, et nende ratsaväljakule olid mõõtu võtma tulnud mitmed üleliidulistel võistlustel silma paistnud vabariigi rahvusvahelised meistersportlased, keda juhendas teeneline meistersportlane ja treener Rein Pill.

 

   Teeneline meistersportlane R. Pill vestlemas kolhoosi esimehega; fotol ka mitmekordne vabariiklike meistrivõistluste medalist E.       Sõnajalg


Meistersportlaste parkuuri kõrguseks oli kuni 110 cm, kõik võistlesid kohaliku kolhoosi hobustel. Esimesena asus starti Ruila kolhoosi esindav meistersportlane Renek Rosenberg, kes läbis parkuuri hobusega Calcyl karsituspunktideta ja tegi seda sellise tulemusega, mida hilisemad startijad ületada ei suutnud.

 

   Esimesena tervitas kohtunikke meistersportlane R. Rosenberg


Järgmisena nägid kolhoosnikud ja komnoored meistersoprtlase Siim Sinijärve esitust, kes seekord võistles hobusega Empiir. Siim Sinijärv, muide on hiljuti praktiseerinud ratsasporti ka sõbralikes vennasvabariikides, mistõttu on andnud suure panuse rahvaste vahelise sõpruse arendamisesse.

 

   Vennasvabariikideski kogemusi omandanud S. Sinijärv hobusega Empiir


Osalema oli sõitnud ka aktiivsest spordist loobunud Harju rajooni MTJ-i (masina-traktorijaama) sepp Reimo Õunmaa, kelle töödest peavad lugu ka kõik Haapsalu rajooni  kolhoosid-sovhoosid. Seltsimees Õunmaa võistles hobusega Sir Sirius. Kodurajoonile omal ajal palju kuulsus toonud sepp näitas, et ratsutamine on nagu rattasõit, mis kord selgeks saades enam ei unune.

 

   Harju rajooni MTJ sepp R. Õunmaa hobusega Sir Sirius


Ajutiselt Läti NSV-s koloosidevahelise programmi raames töötav Sven Leek on Uuemõisas stardis hobusega  Carrybella.

 

   Läti NSV-s rahvaste sõpruse arendamisega tegelev S. Leek hobusega Carrybella


Vast enim tunnustust pälvinud sportlane Uuemõisas oli rahvusvaheline meistersportlane Tiit Kivisild, kes on saavutanud palju aauhinnalisi kohti ja võite Üleliidulisel Rahvaste Spartakiaadil. Luunja sovhoosis karjakuna alustanud Kivisild on tänaseks kolinud merele lähemale Harju rajooni, mille üheks põhjuseks võib olla tema kirglik armastus kalsatamise vastu. Kivisild on ajakirjale „Nõukogude Hobune“ antud intervjuus öelnud, et on mitmel korral püüdnud astuda Kirovi nimelise Kalurikolhoosi ridadesse, kuid kahjuks ei ole see tänaseks veel õnnestunud. Kivisild startis Uuemõisas hobusega Prometheus.

 

   Üleliidulist kuulsust nautiv rahvusvaheline meistersportlane T. Kivisild hobusega Prometheus


Auhinnatseremoonial andis kolhoosi esimees Udeküll pidulikult üle peaauhinnaks olnud suitsetatud seapõrsa.
Võistlusele järgnes meeleolukas õhtu, kus kõnedes kiideti naaberkolhooside vahelist sõprust ning peeti plaane järgnevatel aastatel kutsuda ratsaspordivõistlusele sportlasi ka sõbralikest vennasvabariikidest.

 

 


 

   Peaauhinnaks olio sutisupõrsas

 

 

 

   Viis paremat meistrsportlast auhinnatseremoonial