Tähelepanud treenerid ja treenerikutse soovijad!

Eesti Ratsaspordi Liit korraldab 8-9 aprillil Tallinnas I-III taseme treenerite eriosa koolituse. Koolitus sisaldab teoreetilist õpet ja praktilist treening-ning ratsutamiskoolitust.

Eriosa koolituse üheks osaks on määrustike alane koolitus, mis toimub 22.märtsil.

Lisaks on kohe toimumas erinevaid koolitusi, mille kohta saate lugeda Ratsaliidu kodulehe koolituskalendrist.

Kõik koolitustel osaleda soovijad võivad lugeda täpsemat infot koolituste juhenditest ratsaliidu koolituskalendrist http://www.ratsaliit.ee/est/g114s4201?mode=print või treenerikoolituse kodulehelt http://treenerikoolitus.wordpress.com

Eesti Ratsaspordi Liit