Takistussõidu kohtunikud said Göteborgis koolitust

Eelmisel nädalal käisid kolm tuntud Eesti takistussõidu kohtunikku Malle Einaste, Andri Sabrodin ja Hillar Talts Rootsis Göteborgis toimunud FEI takistussõidu kohtunike seminaril (FEI ISJC Seminar & General Assembly). Samuti õnnestus neil väisata samal ajal toimunud Göteborgi Horse Show’d.

 

Andri Sabrodini sõnul oli koolituse programm väga tihe, kohal olid FEI takistussõidu kohtunike, rajameistrite ja korrapidajate tipud, lisaks muidugi tippratsutajad. Esiletoomist väärivad olümpiakogemusega FEI 4. taseme rajameister Werner Deeg ning  Marco Fusté ja Stefan Ellenbruch FEI takistussõidu komiteest. Sisukas oli arutelu legendaarse Ludger Beerbaumiga, kes andis sportlaste poolset tagasisidet uutele määrustike muudatustele ja kirjeldas erinevate võistluste kitsaskohti, esitades sportlaste poolt praktilisi ettepanekuid võistlusmäärustiku tõlgendamise osas. Kogemustepagasit rikastas 2014. aastal erinevatel tippvõistlustel aset leidnud ja keerulisemat tõlgendust nõudvate juhtumite analüüs. Kohtunikud jaotati gruppidesse ja iga grupp leidis juhtumile oma lahenduse. Pärast analüüsiti lahendused ühiselt, oma hinnangu ja kommentaari andis sportlaste vaatenurgast Ludger Beerbaum. Tõsiselt peab tunnustama Beerbaumi professionaalsust ja koostöötahet – leida paar tundi sedavõrd tihedas võistlusgraafikus seminaril esinemiseks, on lihtsalt tänu- ja imetlusväärne! Väga sisukas oli samuti rajameister Werner Deegi värvikas loeng, mis keskendus hobuste liikumiskiirusele ja seotud takistuste vahedele parkuurides.

 

FEI haridusosakonna direktor Harald Muller tutvustas sel aastal loodavat FEI online koolitusprogrammi, mis näeb ette kohtunike, korrapidajate ja rajameistrite  täiendkoolituste ja eksamite läbiviimist interneti vahendusel. Koolitustele pannakse aina enam rõhku, kuid seni on olnud nendel osalemine, enamasti just suurte reisi- ja majutuskulude tõttu, piiratud. Uue programmi õppematerjalid plaanitakse rahvuslike alaliitude kaudu teha kättesaadavaks tasuta.  

 

Horse Show võistluste jälgimiseks palju aega ei jäänud,  aga see mida Sabrodini sõnul näha sai, ajas pea ringi käima. "5 tärni võistlusele kohaselt olid tõkked taevani, tihedalt nagu Luunja maneežis, kiirused korralikud, saal pidevalt rahvast täis. Ovaalse kujuga võistlusväljak (mõõdus 75×40 m) iseenesest ei paistnudki kõrgest saalist vaadates oluliselt suurem kui meie Saku Suurhallis (60×30 m), see-eest oli publikuala võimas,“ kirjeldab ta. Väidetavalt käis Göteborgi Horse Show’d vaatamas  3 päeva jooksul ligikaudu 18 tuhat pealtvaatajat. Kogu ürituse telgitagune pakkus rohkelt vaatamist ja imestamist, alates messialast kuni tallide ja soojendusplatsini välja. Kaasa võeti kasulikke õpetusi 2015.aasta takistussõidu määrustiku muudatustest ja tippratsutajate näpunäiteid võistluskorralduse ning sportlaste-ametnike koostöö parandamiseks.